AKTUELLT

Kommande gruppdialoger
Vad är heder?
Zoom
Hva er sublimt?
Langgata 2
Vad är sublimt?
Utbildningscentrum Majorna
Dialog är alltid aktuellt

 

För att förstå oss själva, andra och varandra, ja, livet, är undrande och undersökande samtalsgemenskaper alltid aktuella. Individdialog bokar du själv när det passar dig under Kontakt. Gruppdialog kräver lite mer samordning och därför har rum redan bokats för sådana rådslag på livets väg.

 

Nedan finner du inplanerade gruppdialoger över några livsnära ämnen. Peka  på respektive samtalsämne för utförligare information. Vill du finna ut lite mer om gruppdialogens form, så strövar du vidare till Dialogformer.

”Alla har något att bidraga med, eftersom envar tillför sitt eget till sanningen. Från dessa bidrag måste vi på något sätt påvisa dygd och visdom.” Aristoteles

© 2019 Sebastian Rehnman