top of page

AKTUELLT

 • 12 okt. 10:00 – 14 okt. 15:00
  Göteborg, Adress annonseras senare
  Utmaningar i mitt liv och leverne väcker frågor om vad det innebär för mig att vara människa. Att anta sina egna eller den andres livsutmaningar kräver färdigheter. Den här kursen stärker dig i omsorgsyrken att samtala om livsutmaningar.
  Dela
 • 15 apr. 10:00 – 16 apr. 16:00
  Arbeidsforskningsinstituttet, Stensberggata 26, 0170 Oslo, Norge
  Norsk selskap for filosofisk praksis (NSFP) tilbyr følgende kurs som fører frem til status som godkjent fasilitator for Sokratisk gruppedialog, NSFP.
  Dela
 • 16 feb. 18:30 – 20:30
  Sokratisk gruppdialog på Zoom
  Vår längtan efter kroppslig ömhet och närhet kan vara såväl blind som seende, berusande som nykter, häftig som djup, omdömeslös som omdömesgill. Men den ömsesidiga kroppsliga glädjen tycks alltför viktig för att eftersträvas omoget istället för moget. Därför vill vi undersöka den goda romantiken.
  Dela
 • 09 feb. 18:30 – 20:30
  Sokratisk gruppedialog på Zoom
  Vår lengsel etter kroppslig ømhet og nærhet kan være så vel blind som seende, berusende som nøktern, heftig som dyp, uskjønnsom som skjønnsom. Men den gjensidige kroppsgleden virker for viktig til å etterleves på ureflektert måte. Derfor vil vi undersøke den gode romantikken.
  Dela
 • 19 jan. 18:30 – 20:30
  Zoom
  Vi talar ibland om kaféliv och kafékultur som den yppersta yttringen av livsgemenskap. Dock kan vi bli dödströtta på den livslust som inte rymmer det verkliga livet och dödens verklighet. Därför vill vi i ingå i ett kafésamtal som undrar om döden – för livet.
  Dela
 • tors 15 dec.
  15 dec. 2022 18:30 – 20:30
  Zoom
  Vi uttrycker på många sätt att ro är viktigt för oss. Vi talar om att ha ro, få ro, ge sig ro, göra sig ro, komma till ro, unna sig ro, ta sig ro, slå sig till ro och lämna någon i ro. Men vad menar vi? Det undrar vi över i den här undersökande samtalsgemenskapen.
  Dela
 • 24 nov. 2022 18:30 – 20:30
  Zoom
  Vi talar ibland om kaféliv och kafékultur som den yppersta yttringen av livsgemenskap. Dock kan vi bli dödströtta på den livslust som inte rymmer det verkliga livet och dödens verklighet. Därför vill vi i ingå i ett kafésamtal som undrar om döden – för livet.
  Dela
 • 19 nov. 2022 11:00 – 22:00
  Deichmann Grünerløkka, Schous Plass 10, 0552 Oslo
  Dialogfestivalen bringer folk sammen til samtaler om livsnære temaer. I Oslo foregår festivalen på Deichmann Grünerløkka og der blir det dialogiske og filosofiske aktiviteter fra morgen til kveld. Arrangementet er gratis og åpent for alle interesserte.
  Dela
 • 27 okt. 2022 18:30 – 20:30
  Digital gruppdialog på Zoom
  På livets väg stöter vi på sådant som känns angeläget, men ofta saknar vi tid, rum och tillfälle för att stanna upp inför detta. I den här smågruppsdialogen börjar vi med en runda om vad som känns angeläget för envar nu, väljer ett av de angelägna ämnena och etablerar sedan en undrande gemenskap.
  Dela
 • 20 okt. 2022 18:30 – 20:30
  Zoom
  Vi snakker noen ganger om kaféliv og kafékultur som det ultimate uttrykket for livsfelleskap. Imidlertid kan vi bli dødslei av livslysten som ikke gir plass til det virkelige liv og dødens virkelighet. Derfor ønsker vi å inngå i en kafésamtale som lurer på døden - for livet.
  Dela
 • 06 okt. 2022 18:30 – 20:30
  Villa refugium, Kullaviks skolväg 1, 429 32 Kullavik
  Att visa och bli visad aktning är viktigt för oss på livets väg. Men om vad, när, var, hur och varför bör vi ha respekt? Det undrar vi över i den här undersökande samtalsgemenskap.
  Dela
 • 01 sep. 2022 18:30 – 20:30
  Villa refugium, Kullaviks skolväg 1, 429 32 Kullavik
  Att förvänta det goda är viktigt inte minst för vår motivation och hoppet håller oss mellan förtvivlan och förmätenhet på livets väg. Men om vad, för vilka skäl, hur mycket, på vilka sätt, var, när och med vilka bör vi hoppas? Det undrar vi över i vår undersökande samtalsgemenskap.
  Dela
 • tors 25 aug.
  25 aug. 2022 18:30 – 20:30
  Zoom
  Å forvente et gode på livets vei er viktig ikke minst for å motivere oss til det meningsfulle. Men om hva, av hvilke grunner, hvor mye, på hvilke måter, hvor, når og med hvilke skal vi håpes? Det lurer vi på i dette undersøkende samtalefelleskapet.
  Dela
 • 28 apr. 2022 18:30 – 20:30
  Utbildningscentrum Göteborg, Karl Johansgatan 72, 414 55 Göteborg, Sverige
  Att känna med och hjälpa den som inte kan kräva det, är viktigt för oss. Men om vad, för vilka skäl, hur mycket, på vilka sätt, var, när och med vilka bör vi vara barmhärtiga? Det undrar vi över i den här undersökande samtalsgemenskapen.
  Dela
 • 21 apr. 2022 18:00 – 20:00
  Sokratisk gruppedialog på Zoom
  Å føle med og hjelpe den som ikke har krav på det er viktig for oss. Men om hva, av hvilke grunner, hvor mye, på hvilke måter, hvor, når og med hvilke skal vi være barmhjertige? Det lurer vi på i dette undersøkende samtalefelleskapet.
  Dela
 • 17 mars 2022 18:00 – 18 mars 2022 20:00
  Zoom
  Vi talar ibland om kaféliv och kafékultur som den yppersta yttringen av livsgemenskap. Dock kan vi bli dödströtta på den livslust som inte rymmer det verkliga livet och dödens verklighet. Därför vill vi i ingå i ett kafésamtal som undrar om döden – för livet.
  Dela
 • 03 mars 2022 18:00 – 20:00
  Sokratisk gruppedialog på Zoom
  Å bry seg er viktig for oss på livets vei. Kanskje er vi da verken nonsjalante eller konforme, men overbevist om det viktige. Men om hva, av hvilke grunner, hvor mye, på hvilke måter, hvor, når og med hvilke skal vi bry oss? Det lurer vi på i dette undersøkende samtalefelleskapet.
  Dela
 • 24 feb. 2022 18:00 – 20:00
  Sokratisk gruppdialog på Zoom
  Att bry sig är viktigt för oss på livets väg. Kanske är vi då vare sig nonchalanta eller konforma utan övertygade om det viktiga. Men om vad, för vilka skäl, hur mycket, på vilka sätt, var, när och med vilken eller vilket bör vi bry oss? Det undrar vi över i den här undersökande samtalsgemenskapen.
  Dela
Dialog är alltid aktuellt

 

För att förstå oss själva, andra och varandra, ja, livet, är undrande och undersökande samtalsgemenskaper alltid aktuella. Individdialog bokar du själv när det passar dig under Kontakt. Gruppdialog kräver lite mer samordning och därför har rådrum redan bokats för sådana rådslag på livets väg.

 

Nedan finner du inplanerade gruppdialoger över några livsnära ämnen. Peka på respektive samtalsämne för utförligare information. Vill du finna ut lite mer om gruppdialogens form, så strövar du vidare till Dialogformer.

”Alla har något att bidraga med, eftersom envar tillför sitt eget till sanningen. Från dessa bidrag måste vi på något sätt påvisa dygd och visdom.” Aristoteles

bottom of page