top of page

AKTUELLT

 • 18 okt. 2024 10:00 – 19 okt. 2024 16:00
  Villa refugium, Kullaviks skolväg 1, 429 32 Kullavik, Sverige
  På livets väg söker vi vårt eget och andras välbefinnande. Men det är utmanande. Mycket står på spel både för den andre och för oss själva. Genom att gemensamt undersöka det självupplevda kan vi fördjupa förståelsen av både oss själva och den andre. Det utvecklar vi i den här kursen.
  Dela
 • 24 apr. 2024 18:30 – 20:30
  Villa refugium, Kullaviks skolväg 1, 429 32 Kullavik
  Vi beundrar modet att stå upp för vad som är rätt och stå emot vad som är orätt i samhället. Men om vad, av vilka skäl, med vilken fruktan, vid vilken plats och tid, med vem och för vilka följder bör vi våga försvara vårt gemensamma liv? Det undersöker vi i den här undrande samtalsgemenskapen.
  Dela
 • 08 apr. 2024 09:00 – 12 apr. 2024 12:00
  Teams
  This course aims at an advanced understanding of philosophy of health sciences for researchers by examining the epistemic and ethical conditions of caring for the health of another. The course proceeds from the practice of dialogue as the ultimate foundation of caregiver and caretaker alike.
  Dela
 • 15 mars 2024 10:00 – 17 mars 2024 15:00
  Tri Psykologi, Västra Hamngatan 11, 411 19 Göteborg, Sverige
  Utmaningar i vårt liv och leverne väcker frågor om vad det innebär för oss att vara människor. Att anta sina egna och andras livsutmaningar kräver färdigheter. Den här kursen stärker dig i och utanför omsorgsyrken att samtala om och hantera livsutmaningar.
  Dela
 • 14 mars 2024 18:00 – 20:00
  Kulturhuset Fyren, Borgmästaregatan 6, 434 32 Kungsbacka
  På livets väg önskar vi samhörighet med andra och gläder oss åt tillhörighet. Men vad för gemenskap ingår i det goda livet? Med vilka har vi den? Vad delar vi och hur delar vi? Av vilka skäl? Det undersöker vi i den här undrande samtalsgemenskapen.
  Dela
 • 28 feb. 2024 18:00 – 20:00
  Kullaviks bibliotek, Kyviksvägen 1, 429 31 Kullavik
  Vi talar ibland om kaféliv och kafékultur som den yppersta yttringen av livsgemenskap. Dock kan vi bli dödströtta på den livslust som inte rymmer det verkliga livet och dödens verklighet. Därför vill vi i ingå i ett kafésamtal som undrar om döden – för livet.
  Dela
 • 22 feb. 2024 18:30 – 20:30
  Teams
  Vi blir så lett opptatt av å gjøre, men glemmer å være. Vi blir besatt av å eie, men berøres ikke av å eksistere. Men hva er det overhodet å finnes til? Det lurer vi på i dette undersøkende samtalefelleskapet.
  Dela
 • 25 jan. 2024 18:00 – 20:00
  Teams
  Å forvente et gode på livets vei er viktig ikke minst for å motivere oss til det meningsfulle. Men om hva, av hvilke grunner, hvor mye, på hvilke måter, hvor, når og med hvilke skal vi håpes? Det lurer vi på i dette undersøkende samtalefelleskapet.
  Dela
 • 18 jan. 2024 18:00 – 20:00
  Kulturhuset Fyren, Borgmästaregatan 6, 434 32 Kungsbacka
  I en mörk tid vill vi fokusera på ljusare tider. Men vad är fåfängt hopp och vad är välgrundat hopp? Om vad, när, var, hur och varför bör vi ha hopp? Det undrar vi över i den här undersökande samtalsgemenskapen.
  Dela
 • 16 nov. 2023 18:30 – 20:30
  Sokratisk gruppedialog på Zoom
  På livets vei ønsker vi ikke å være fjern men nær det som er virkelig: oss selve, andre og annet. Men om hva, av hvilke grunner, hvor mye, på hvilke måter, hvor, når og med hvilke skal vi være virkelighetsnær? Det lurer vi på i dette undersøkende samtalefelleskapet.
  Dela
 • 25 okt. 2023 18:30 – 20:30
  Kullaviks bibliotek, Kyviksvägen 1, 429 31 Kullavik, Sverige
  Vi talar ibland om kaféliv och kafékultur som den yppersta yttringen av livsgemenskap. Dock kan vi bli dödströtta på den livslust som inte rymmer det verkliga livet och dödens verklighet. Därför vill vi i ingå i ett kafésamtal som undrar om döden – för livet.
  Dela
 • 19 okt. 2023 10:00 – 21 okt. 2023 15:00
  Café Beda, Haga Östergata 30, 411 22 Göteborg
  Utmaningar i vårt liv och leverne väcker frågor om vad det innebär för oss att vara människor. Att anta sina egna och andras livsutmaningar kräver färdigheter. Den här kursen stärker dig i och utanför omsorgsyrken att samtala om och hantera livsutmaningar.
  Dela
 • 06 okt. 2023 17:30 – 07 okt. 2023 14:30
  Villa refugium, Kullaviks skolväg 1, 429 32 Kullavik, Sverige
  På livets väg behöver vi ledighet till kropp och själ för att leva väl. Men djup vila och personligt djup är svårt att finna. I den här kursen lär vi oss meditera för att leva mer med en helhetsförståelse vi längtar efter.
  Dela
 • 23 sep. 2023 10:00 – 24 sep. 2023 16:00
  Bergåstjern sykehjem og omsorgsboliger, Bergåsveien 13, 4016 Stavanger, Norge
  På livets vei sørger vi for vår egen og andres velbefinnende. Men det er utfordrende. Mye står på spill ikke bare for den andre men også for en selv. Ved å undersøke sammen det selvopplevde og praksisnære kan vi styrke forståelsen både av oss selve og den andre. Det utvikler vi i dette kurset.
  Dela
 • 21 sep. 2023 18:30 – 20:30
  Kullaviks bibliotek, Kyviksvägen 1, 429 31 Kullavik
  Att visa och bli visad aktning är viktigt för oss på livets väg. Men om vad, när, var, hur och varför bör vi ha respekt? Det undrar vi över i den här undersökande samtalsgemenskapen.
  Dela
 • 15 apr. 2023 10:00 – 16 apr. 2023 16:00
  Arbeidsforskningsinstituttet, Stensberggata 26, 0170 Oslo, Norge
  Norsk selskap for filosofisk praksis (NSFP) tilbyr følgende kurs som fører frem til status som godkjent fasilitator for Sokratisk gruppedialog, NSFP.
  Dela
 • 16 feb. 2023 18:30 – 20:30
  Sokratisk gruppdialog på Zoom
  Vår längtan efter kroppslig ömhet och närhet kan vara såväl blind som seende, berusande som nykter, häftig som djup, omdömeslös som omdömesgill. Men den ömsesidiga kroppsliga glädjen tycks alltför viktig för att eftersträvas omoget istället för moget. Därför vill vi undersöka den goda romantiken.
  Dela
 • 09 feb. 2023 18:30 – 20:30
  Sokratisk gruppedialog på Zoom
  Vår lengsel etter kroppslig ømhet og nærhet kan være så vel blind som seende, berusende som nøktern, heftig som dyp, uskjønnsom som skjønnsom. Men den gjensidige kroppsgleden virker for viktig til å etterleves på ureflektert måte. Derfor vil vi undersøke den gode romantikken.
  Dela
Dialog är alltid aktuellt

 

För att förstå oss själva, andra och varandra, ja, livet, är undrande och undersökande samtalsgemenskaper alltid aktuella. Individdialog bokar du själv när det passar dig under Kontakt. Gruppdialog och kurs kräver lite mer samordning och därför har rådrum redan bokats för sådana rådslag på livets väg.

 

Nedan finner du inplanerade händelser över några livsnära ämnen. Peka på respektive samtalsämne för utförligare information. Vill du finna ut lite mer om gruppdialogens form, så strövar du vidare till Dialogformer.

”Alla har något att bidraga med, eftersom envar tillför sitt eget till sanningen. Från dessa bidrag måste vi på något sätt påvisa dygd och visdom.” Aristoteles

bottom of page