AKTUELLT

Gruppdialoger

 • Hva er motstandskraft?
  Sokratisk gruppedialog på Zoom
  13 apr. 18:00 – 20:00
  Sokratisk gruppedialog på Zoom
  På livets vei trenger vi ofte kraft til å gjøre motstand og tåle påkjenning. Men er det evnen til å motstå hva som helst, hvor som helst, når som helst og på hvilken måte som helst? Det undrer vi oss over i dette utforskende samtalefellesskapet.
  Dela
 • Vad är motståndskraft?
  Sokratisk gruppdialog på Zoom
  22 apr. 18:00 – 20:00
  Sokratisk gruppdialog på Zoom
  På livets väg behöver vi ofta kraft att stå emot sådant som bryter ned oss. Men är det styrkan att stå emot vadsomhelst, varsomhelst, närsomhelst och hursomhelst? Det undrar vi över i den här undersökande samtalsgemenskapen.
  Dela
 • Hva er lojalitet?
  Sokratisk gruppedialog på Zoom
  27 apr. 18:00 – 20:00
  Sokratisk gruppedialog på Zoom
  Dela
 • Vad är lojalitet?
  Sokratisk gruppdialog på Zoom
  06 maj 18:00 – 20:00
  Sokratisk gruppdialog på Zoom
  Dela
Dialog är alltid aktuellt

 

För att förstå oss själva, andra och varandra, ja, livet, är undrande och undersökande samtalsgemenskaper alltid aktuella. Individdialog bokar du själv när det passar dig under Kontakt. Gruppdialog kräver lite mer samordning och därför har rådrum redan bokats för sådana rådslag på livets väg.

 

Nedan finner du inplanerade gruppdialoger över några livsnära ämnen. Peka på respektive samtalsämne för utförligare information. Vill du finna ut lite mer om gruppdialogens form, så strövar du vidare till Dialogformer.

”Alla har något att bidraga med, eftersom envar tillför sitt eget till sanningen. Från dessa bidrag måste vi på något sätt påvisa dygd och visdom.” Aristoteles

© 2021 Sebastian Rehnman