AKTUELLT

Gruppdialoger

 • Vad är själsro?
  Digital gruppdialog med programvaran Zoom
 • Hva er romantikk?
  Sokratisk gruppedialog på Zoom
 • Dödskafé – Livskafé
  Digitalt med programvaran Zoom
 • Vad är romantik?
  Sokratisk gruppdialog på Zoom
 • Dødskafé – Livskafé
  Digitalt på Zoom
 • Hva er viktig for deg nå?
  Digital dialog på Zoom
 • Vad är angeläget för dig nu?
  Sokratisk gruppdialog med Zoom
 • Hva er motstandskraft?
  Sokratisk gruppedialog med Zoom
 • Vad är lojalitet?
  Sokratisk gruppdialog med Zoom
 • Hva er lojalitet?
  Sokratisk gruppedialog med Zoom
Dialog är alltid aktuellt

 

För att förstå oss själva, andra och varandra, ja, livet, är undrande och undersökande samtalsgemenskaper alltid aktuella. Individdialog bokar du själv när det passar dig under Kontakt. Gruppdialog kräver lite mer samordning och därför har rådrum redan bokats för sådana rådslag på livets väg.

 

Nedan finner du inplanerade gruppdialoger över några livsnära ämnen. Peka på respektive samtalsämne för utförligare information. Vill du finna ut lite mer om gruppdialogens form, så strövar du vidare till Dialogformer.

”Alla har något att bidraga med, eftersom envar tillför sitt eget till sanningen. Från dessa bidrag måste vi på något sätt påvisa dygd och visdom.” Aristoteles

© 2021 Sebastian Rehnman