top of page

tors 22 feb.

|

Teams

Hva er det å eksistere?

Vi blir så lett opptatt av å gjøre, men glemmer å være. Vi blir besatt av å eie, men berøres ikke av å eksistere. Men hva er det overhodet å finnes til? Det lurer vi på i dette undersøkende samtalefelleskapet.

Anmälan är stängd
Se andra evenemang

Tid & plats

22 feb. 2024 18:30 – 20:30

Teams

Om gruppaktiviteten

Å være til, finnes eller eksistere ligger til grunn for alt, men hva det er som ligger til grunn for alt er vanskelig å forstå. Derfor starter vi dialogen med å bli stille og la alle i et par tause minutter prøve å særskilt huske en særskilt erfaring av å eksistere. For vi er samlet til å praktisere filosofi, og det betyr å søke sin livsforståelse i sine hverdagsopplevelser på hverdagsspråket.

Vi fortsetter dialogen med en runde hvor enhver som ønsker kan dele sin erfaring av å eksistere i et par setninger. For å bli kloke, ja, vise trenger vi livserfaring og ved å lytte til hverandres erfaringer utvider vi vår forståelse. Gjennom de delte opplevelsene av å eksistere har vi etablert et undrende og utforskende fellesskap for liv og livsførsel.

Men for å søke livsvisdom trenger vi fordypning i vår forståelse. Vi velger derfor en av de delte opplevelsene av å eksistere og lar fortelleren beskrive sin erfaring mer utførlig. Vi øver oss deretter i samarbeid om økt livsforståelse. På livets vei ser vi ofte ut til å forhastet bedømme i stedet for å fordypet beskrive hva vi opplever. I dialogen samarbeider vi i stedet for å utarbeide en grundig beskrivelse av hva det er å eksistere ved for eksempel å spørre hva fortelleren føler, oppfatter, tenker, gjør og vil. På denne måten gjør vi episoden til en minneverdig historie for oss alle.

Når vi da har etablert en felles fortelling om å finnes til søker vi etter øyeblikk i fortellingen der vi mener at dette kommer til uttrykk. Vi prøver å finne nøkkelord eller nøkkelfraser for betydningen av å eksistere i disse øyeblikkene. Vi samarbeider om våre enkelte meninger til felles meninger. Med denne videre forståelsen av å være til kan vi spørre oss hvordan den bidrar til å leve godt.

Vi avrunder dialogen ved å vende tilbake til stillheten der vi oppsummerer den videre livsforståelse som samtalefellesskapet har gitt oss. Vi lar enhver dele hvordan de mener de kan oppmeksomme sin eksistens på livets vei. Vi takker hverandre for samtalefellesskapet og går ut igjen i livet.

Dialogleder er Sebastian Rehnman, filosofiprofessor (UiS), filosofisk praktiker (NSFP & SSFP) og ekistensiell veileder (SEPT). Deltakerantallet er begrenset til 5-10 st. Prisen er 150 kr. Videolenke e-postes påmeldte dagen før.

Dela detta

bottom of page