top of page

Tiden, rummet & filosofen

Vi reflekterar bättre genom att sitta en stund, en bit bortifrån livets väg, och rådgöra med någon som är övad i att hörsamma och ställa livsfrågor. Rummet, tiden och filosofen ger perspektiv på själva livsvandringen.


Dialogikos erbjuder samtal enskilt, parvis eller gruppvis lokalt i Göteborg och Stavanger, via videolänk eller där det är lämpligt. Dialogikos kan även erbjuda föredrag, kurser och reträtter.

 

Jag som driver samtalspraktiken heter Sebastian Rehnman. Jag har medverkat med min samtalspraktik i bl.a. Norra Halland, Dagens nyheter, Birgit inviterer/Mad in Norge, Eksistenspodden, Svenska dagbladet, SRs Kropp & själ, och Nod.

 

Jag är filosofisk praktiker, lärare och utbildningshandledare i Norsk selskap for filosofisk praksis (NSFP), existentiell vägledare och handledare i existentiell psykoterapi i Sällskapet för existentiell psykoterapi (SEPT), filosofisk praktiker i Svenska sällskapet för filosofisk praxis (SSFP), konsult för samtals- och livsynstjänsten på Sykehuset i Vestfold, handledare i Human-etisk forbund (HEF), gästlärare i filosofisk samtalskonst vid Umeå universitet, professor i filosofi på hälsovetenskapliga fakulteten vid Universitetet i Stavanger, adjungerad professor i religionsfilosofi på VID vitenskapelige høgskole, och docent vid Uppsala universitet. Mina doktorsexamina är från University of Oxford och Universitetet i Oslo. Jag är också medlem av SEPTs vetenskapliga råd. Jag har trettio års erfarenhet av att personligen undersöka existentiella och etiska frågor. Tystnadsplikt gäller för samtalen och de är underställda SSFPs och NSFPs etiska riktlinjer.

Kontakt per e-post

Namn *

E-post *

Ämne

Meddelande

Klart! Meddelandet mottaget.

Digitalt samtalar vi med Teams.

 

Lokalt samtalar vi i Kullavik, sydväst om Göteborg, i framlidne målarens ateljé. Vi blickar ut mot trädgården och tar kanske en madeleinekaka till teet. Samtalsrum finns även i Stavanger efter överenskommelse.

Samtal kan också föras under promenader.

Dialogikos sänder ut något utskick i månaden till eftertanke.

bottom of page