top of page

ons 24 apr.

|

Villa refugium

Vad är civilkurage?

Vi beundrar modet att stå upp för vad som är rätt och stå emot vad som är orätt i samhället. Men om vad, av vilka skäl, med vilken fruktan, vid vilken plats och tid, med vem och för vilka följder bör vi våga försvara vårt gemensamma liv? Det undersöker vi i den här undrande samtalsgemenskapen.

Anmälan är stängd
Se andra evenemang

Tid & plats

24 apr. 2024 18:30 – 20:30

Villa refugium, Kullaviks skolväg 1, 429 32 Kullavik

Om gruppaktiviteten

Civilkurage tycks viktigt för att leva väl, men det är inte minst svårt när vi är oklara om vad, av vilka skäl, med vilken fruktan, vid vilken plats, på vilken tid, med vem och för vilka följder vi bör våga försvara vårt samhällsliv. Därför börjar vi dialogen med att bli stilla och låter envar under ett par tysta minuter försöka särskilt minnas ett särskilt tillfälle av att stå upp för vad som är rätt och stå emot vad som är orätt i samhällsgemenskapen. Ty vi är samlade för att praktisera filosofi och det innebär att söka sin livsförståelse i sina vardagserfarenheter på vardagsspråket.

Vi fortsätter dialogen med en runda där envar som vill delar i ett par meningar sin enskilda erfarenhet av civilkurage. För att bli kloka, ja, visa behöver vi livserfarenhet och genom att lyssna till varandras erfarenheter vidgar vi vår förståelse. Med de delade erfarenheterna av att höra till eller samman har vi etablerat en undrande och undersökande samtalsgemenskap för livet och levernet.

Men för att söka levnadsvisdom behöver vi stilla fördjupa vår förståelse. Vi väljer därför en av de delade erfarenheterna av civilkurage och om berättaren vill så återberättar denne sin episod utförligare. Vi övar oss därefter för livet och levernet genom att samarbeta till utökad förståelse. På livets väg tycks vi ofta förhastat bedöma snarare än att fördjupat beskriva vad vi erfar. I dialogen samarbetar vi istället med att utarbeta en grundlig beskrivning av samhällsmod  genom att till exempel efterfråga vad berättaren känner, uppfattar, tänker, gör och vill. På så vis gör vi tillsammans episoden till en minnesvärd berättelse för oss alla.

När vi så har etablerat en gemensam berättelse om civilkurage söker vi ögonblick i berättelsen där vi menar att samhällsmodet särskilt kommer till uttryck. Vi försöker finna nyckelord eller nyckelfraser för civilkurage i dessa ögonblick och vi samarbetar om våra enskilda meningar till gemensamma meningar. Med denna vidare förståelse kan vi fråga oss varför vi beundrar civilkurage och hur den bidrar till att leva väl – enskilt och gemensamt.

Vi avrundar dialogen genom att återvända till tystnaden för att i stillheten summera den vidare livsförståelse som samtalsgemenskapen gett oss. Vi låter envar dela hur denne menar sig fortsättningsvis kunna öva civilkurage. Vi tackar varandra för samtalsgemenskapen och beger oss ut igen på livets väg.

Till Kullavik tar du enkelt buss X3 från Göteborg eller buss 720 från Kungsbacka. Bägge stannar 100 meter bort. Gratis parkering finns på intillligande parkering. Dialogledare är Sebastian Rehnman, filosofiprofessor (UiS), filosofisk praktiker (NSFP & SSFP) och existentiell vägledare (SEPT). Deltagarantalet är begränsat till 5-10 st. Avgiften är 150 kr.

Dela detta

bottom of page