top of page

fre 18 okt.

|

Villa refugium

Att leda gruppdialoger

På livets väg söker vi vårt eget och andras välbefinnande. Men det är utmanande. Mycket står på spel både för den andre och för oss själva. Genom att gemensamt undersöka det självupplevda kan vi fördjupa förståelsen av både oss själva och den andre. Det utvecklar vi i den här kursen.

Tid & plats

18 okt. 2024 10:00 – 19 okt. 2024 16:00

Villa refugium, Kullaviks skolväg 1, 429 32 Kullavik, Sverige

Om gruppaktiviteten

När vi blir medvetna, inser eller begriper vad vi redan vet om oss själva, växer vi i omsorgen om vårt eget och andras välbefinnande. Men att förstå sin personliga såväl som sin professionella erfarenhet är inte bara utvecklande utan också utmanande. Den innehåller ofta mycket klokhet, ja, visdom som kan vara svår att förlösa och vi behöver varandras stöd för att artikulera innebörden av våra erfarenheter. Den gemensamma undersökningen av våra erfarenheter kan vara ett underbart sätt att växa både personligt och professionellt.

Sedan antiken förbinder föredömen sådana förtroliga samtal med vår gemensamma visdomslängtan – philosophia. I den här kursen använder vi "gruppdialog" för 5-10 personer som under 2-3 timmar samman talar igenom (gr. dia-logizomai) ett angeläget ämne för att genom självkännedom leva väl. Detta kräver att vissa betingelser eller villkor föreligger, och under kursen övar vi oss i att betinga vår egen och andras  självkännedom för att stegra vår gemensamma visdomslängtan. Kursupplägget är erfarenhets- och övningsbaserat. Målet är att du skall kunna leda liknande dialoger för personlig og profesionell utveckling.

Vi inleder kursen med att direkt uppleva en gruppdialog om ett relevant, personligt och professionellt, existentiellt och etiskt, ämne. Vi börjar med att bli stilla för att låta envar försöka särskilt minnas ett särskilt tillfälle för vårt tema. Vi fortsätter dialogen med en runda där envar som vill delar sitt personliga minne i ett par meningar. Med de delade erfarenheterna har vi etablerat en undrande och undersökande samtalsgemenskap för livet och levernet. Vi väljer sedan ett av de enskilda minnena för att göra det till vårt gemensamma exempel genom att tillsammans återberätta det och på så sätt göra händelsen till en minnesvärd berättelse för oss alla. När vi så har etablerat en gemensam berättelse söker vi ögonblick i berättelsen där vi menar att samtalsämnet särskilt kommer till uttryck. Vi försöker finna nyckelord eller nyckelfraser i dessa ögonblick och vi samarbetar om våra enskilda meningar till gemensamma meningar. Vi avrundar dialogen med att återgå till tystnaden där vi sammanfattar den vidare förståelsen som samtalsgemenskapen gett oss och delar med oss ​​av det vi tar med oss vidare.

Resten av kursdagarna genomför vi ytterligare en gruppdialog del för del, i vilken vi tillsammans reflekterar över erfarenheter och kursledaren kommenterar när, var och hur vi leder varje vändning i dialogen, samt varför de vändningarna torde bidra till självkännedom i och genom den undersökande gemenskapen. Den som vill får testa att leda i gruppdialogen och vi metakommunicerar hela tiden. Vi överväger också alternativa steg och återkommande utmaningar. 

Efter kursdagarna kan den som önskar välja att leda tre gruppdialoger själv, vara deltagande observatör i ytterligare två gruppdialoger, läsa anvisad litteratur (ca. 200 sidor) och skriva tre reflektionstexter (à 1-2 sidor). Kursdeltagaren sänder dessa pm till kursledaren och de undersöker därefter tillsammans erfarenheterna under en timmes enskilt samtal. Allt detta skall genomföras under innevarande läsår för att kursdeltagaren bäst skall utvecklas som dialogledare. Kurstillägget rekommenderas starkt för att befästa färdigheterna vi börjat öva under kursdagarna. 

Kursen riktar sig till den som verkar i samtalsprofessioner, inklusive handleder i samtalsprofessioner. Deltagarantalet är begränsat till 5-10 stycken. Vi möts kl. 10:00-16:00 bägge kursdagarna. Från Göteborg går buss X3 och från Kungsbacka går buss 720 till Kullavik. Bägge stannar 100 meter bort. Gratis parkering finns åtminstone under lördagen på intilligande parkering, men förmodligen också under fredagen.

Kostnaden för kursdagarna är 3600 kr (exkl. 25 % moms) per person. Kostnaden för det examinerande kurstillägget är 1200 kr (exkl. moms). 

Välkommen nedan med din intresseanmälan. Anmälan är bindande. Avbokning måste ske skriftligt/e-post. Vid avbokning 4–2 veckor före kursstart ersätts kursavgiften med 50%. Vid avbokning 2–0 veckor före kursstart återbetalas inte kursavgiften. Vid förhinder kan platsen eventuellt överlåtas till någon på väntelistan. Dialogikos förbehåller sig rätten att ställa in kursen, varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej. Kursavgiften ska vara betald  en vecka före kursstart.

Kursledare är Sebastian Rehnman, som i många år har utbildat vårdpersonal och filosofer i gruppdialoger samt själv lett hundratals gruppdialoger. Han är professor i filosofi  på hälsovetenskapliga fakulteten vid Universitet i Stavanger, adjungerad professor i religionsfilosofi på VID vitenskapelige høyskole, existentiell vägledare, handledare i existentiell psykoterapi och vetenskaplig ledamot av Sällskapet för existentiell psykoterapi (SEPT), filosofisk praktiker, lärare och handledare i Norsk selskap for filosofisk praksis (NSFP), gästlärare i filosofisk samtalskonst vid Umeå universitet, handledare i livsyns- och samtaletjenesten på Sykehuset i Vestfold (SiV), handledare för livsvägledningen i Human-etisk forbund (HEF) och filosofisk praktiker i Svenska sällskapet för filosofisk praxis (SSFP). Han driver Dialogikos samtalspraktik för individer, par och grupper. 

Dela detta

bottom of page