top of page

tors 18 nov.

|

Webinar

Visdomslängtan – Världsfilosofidagen 2021

På livets väg önskar vi leva med en helhetsförståelse. Men det är verkligen inte lätt. I det här webbinariet försöker vi därför närma oss vår längtan efter visdom i en undersökande gemenskap genom att varva varandras tal – i ental och samtal – för visdomens tilltal.

Registrering är stängd
Se andra evenemang

Tid & plats

18 nov. 2021 18:00 – 21:00

Webinar

Om gruppaktiviteten

Vi längtar att leva enligt en helhetsförståelse av livet, men ack så ofta blir det en halvmesyr. Ändå säger vi vid tillfällen att vi själva eller någon annan blivit "vis av erfarenheten." Vi talar således om visdom som en erfarenhetsmässig förståelse av livet eller rentav djup insikt i tillvaron och människans villkor. Men visdomen tycks ibland inte bara antas vara allvetande om livet och levernet, utan också handlande i enlighet med den förståelsen. Vi önskar att vad vi känner, uppfattar, tänker, minns, gör och föreställer oss vore förenat och förenligt med en god förståelse av hela livet. Men det är lättare sagt än gjort.

I vårt webbinarium försöker vi därför vårda, famla efter och få fatt i vår visdomslängtan. Vi varvar tankeväckande föredrag, enskilt flödesskrivande och förtroligt samtal. Undervisningen försöker klargöra vad det är att längta efter visdom. I ett par övningar använder vi penna och papper eller mobil för att låta det enskilda flödesskrivandet tala till den enskilde på enskilt sätt. Den sista stunden för vi det slags storgruppsdialog som ibland kallas "filosofikafé." I en första runda delar de som vill sina vardagserfarenheter av visdomslängtan på vardagsspråket. I en andra runda söker vi etablera och främja en undrande och undersökande gemenskap om vår visdomslängtan, och övar därigenom vår färdighet att finna väg genom livet. I en sista runda delar vi vad vi tar med oss ut från webbinariet till livets väg. Summa summarum försöker vi gemensamt praktisera filosofi, nämligen utöva vår längtan efter visdom. 

Värd för webbinariet är Sebastian Rehnman, filosofiprofessor (UiS), filosofisk praktiker (NSFP & SSFP) och existentiell vägledare (SEPT). Deltagarantalet är obegränsat och avgiften är 150 kr. Länk till Zoom sänds ut till föranmälda dagen före webbinariet. Under webbinariet blir det lite tid för att sträcka på benen eller hämta kvällsfika.

Världsfilosofidagen instiftades 2005 av UNESCO och firas den tredje torsdagen i november varje år för att ”filosofi är en disciplin som uppmuntrar till kritiskt och självständigt tänkande och har förmågan att bidra till bättre förståelse om världen, samt förespråka tolerans och fred.”

Dela detta

bottom of page