top of page

tors 10 juni

|

Sokratisk gruppdialog på Zoom

Vad är vördnad?

På livets väg kan vi erfara vår litenhet med djup respekt, högaktning och ödmjukhet inför något stort. Kanske väcker den nyfödde, den avlidne, den älskade, naturen, livet, döden eller det andliga vår vördnad. Men vad känner vi då? Det undrar vi över i den här undersökande samtalsgemenskapen.

Registrering är stängd
Se andra evenemang

Tid & plats

10 juni 2021 18:00 – 20:00

Sokratisk gruppdialog på Zoom

Om gruppaktiviteten

Att hysa eller känna vördnad tycks viktigt för att leva väl, men det är svårt att vara vördnadsfulla när vi inte er helt klara över vad, varför, var, när och hur vi skall känna vördnad. Därför börjar vi dialogen med att bli stilla och låter envar under ett par tysta minuter försöka särskilt minnas ett särskilt tillfälle av självupplevd vördnad. Ty vi är samlade för att praktisera filosofi och det innebär att söka sin livsförståelse i sina vardagserfarenheter på vardagsspråket.

Vi fortsätter dialogen med en runda där envar som vill delar i ett par meningar sin enskilda erfarenhet av vördnad. För att bli kloka, ja, visa behöver vi livserfarenhet och genom att lyssna till varandras erfarenheter vidgar vi vår förståelse. Med de delade erfarenheterna av vördnad har vi etablerat en undrande och undersökande gemenskap för livet och levernet.

Men för att söka levnadsvisdom behöver vi stilla fördjupa vår förståelse. Vi väljer därför en av de delade erfarenheterna av vördnad och om berättaren vill så återberättar denne sin episod utförligare. Vi övar oss därefter för livet och levernet genom att samarbeta till utökad förståelse. På livets väg tycks vi ofta förhastat bedöma istället för att fördjupat beskriva vad vi erfar. I dialogen samarbetar vi istället med att utarbeta en grundlig beskrivning av den självupplevda vördnaden genom att till exempel efterfråga vad berättaren uppfattar, känner, tänker, gör och vill inför det vördnadsbjudande. På så vis gör vi tillsammans episoden till en minnesvärd berättelse för oss alla.

När vi så har etablerat en gemensam berättelse om att hysa vördnad söker vi ögonblick i berättelsen där vi menar att den särskilt kommer till uttryck. Vi försöker finna nyckelord eller nyckelfraser för vördnadens betydelse i dessa ögonblick. Vi samarbetar om våra enskilda meningar till gemensamma meningar. Med denna vidare förståelse kan vi fråga oss vad som gör vördnad liksom de med den förbundna uttrycken önskvärda och hur meningarna bidrar till att leva väl.

Vi avrundar dialogen genom att återvända till tystnaden för att i stillheten summera den vidare livsförståelse som samtalsgemenskapen gett oss. Vi låter envar dela hur denne menar sig fortsättningsvis kunna hysa vördnad. Vi tackar varandra för samtalsgemenskapen och beger oss ut igen på livets väg.

Dialogledare är Sebastian Rehnman, filosofiprofessor (UiS), filosofisk praktiker (NSFP & SSFP) och existentiell vägledare (SEPT). Deltagarantalet är begränsat till 5-10 st. Avgiften är 150 kr. Videolänk e-postas till de föranmälda.

Dela detta

bottom of page