top of page

tors 03 dec.

|

Digital gruppdialog på Zoom

Vad är tillhörighet?

På livets väg är det viktigt för oss att höra till, men inte all tillhörighet är god. Vad är den goda tillhörigheten och vad är det som gör den god, ja, vad är det goda vi tillhör? Det undrar vi över tillsammans i den här undersökande samtalsgemenskapen.

Registrering är stängd
Se andra evenemang

Tid & plats

03 dec. 2020 18:00 – 20:00

Digital gruppdialog på Zoom

Om gruppaktiviteten

Vi människor synes alltid och överallt ingå i omständigheter och en betydande del av dessa omständigheter tycks ofta vara andra människor, våra medmänniskor. Vi tillhör andra av födsel, uppväxt, skola, arbete, tradition, intressen med mera. Vi ingår mestadels i varandra och tillhör varandra. Vårt liv tycks alltid och överallt tillhöra andra. Men vad är denna tillhörighet? 

Det torde inte vara så att vi först förstår att vi hör till andra och därför väljer att tillhöra dem, utan vi hör först till andra och kan senare förstå och välja eller inte välja att tillhöra andra. Men vilka förstår och väljer vi att tillhöra? Hurdana är de vi tillhör och hurdana är vi som tillhör dem? Vad är det som får eller gör oss höra samman, höra till varandra, tillhöra varandra? Finns det sådana vi bör höra till och i så fall vilka skulle de vara? Var eller i vilken gemenskap är det gott för oss att höra till och för vilken gemenskap är det gott att vi tillhör?

I den här dialogen hör vi till en gemenskap som undrar över och söker livsförståelse under begreppet tillhörighet. Vi etablerar kvällens grupptillhörighet med att enskilt söka självkännedom i ett särskilt minne av en särskild episod om god tillhörighet. Vi tar sedan en runda för att på vardagsspråket höra att vi delar vardagserfarenheter av att höra till. Vi väljer därefter en av dessa episoder och söker tillsammans utarbeta en rik gemensam berättelse om den självupplevda tillhörigheten för att beskriva och bedöma vad det goda är att höra till. Vi undrar och undersöker tillsammans vad den uppfattar, känner och väljer som hör till en god gemenskap. Avslutningsvis avrundar vi med att envar får dela vad denne tar med sig från dialogen för att öva och dana sig med i livet.

Dialogledare är Sebastian Rehnman, filosofiprofessor och filosofisk praktiker. Deltagarantalet är begränsat till 5-10 st. Avgiften är 150 kr. Videolänk e-postas till de föranmälda.

Dela detta

bottom of page