top of page

tors 17 okt.

|

Utbildningscentrum Majorna

Vad är tacksamhet?

Många lär sig tidigt att tacka för det ena och det andra. Till en början begriper vi förmodligen inte vad vi gör, men sedan finner vi kanske att det involverar någon sorts värdering av något den andre gör eller gjort. I den här dialogen vill vi fördjupa hurdana vi är när vi är tacksamma.

Registration is Closed
See other events

Tid & plats

17 okt. 2019 18:00 – 21:00

Utbildningscentrum Majorna, Karl Johansgatan, 414 55 Göteborg

Om gruppaktiviteten

Tacksamhet uppfattas som något fint på livets väg och på så vis något som vi önskar främja hos oss. När vi tackar tycks vi alltid och överallt värdera en handling som utförts i givna omständigheter och vi erkänner detta i ord eller handling. Vi kanske rentav tänker ”det där förtjänar ett tack”, ”jag borde vara tacksam”, ”det där är tacknämligt” eller ”jag står i tacksamhetsskuld”. Behöver vi då förfina vår värderingsförmåga för att främja en känsla eller rentav ett karaktärsdrag av tacksamhet hos oss? Ty inte varje uppskattning uttrycker tacksamhet, eftersom den tacksamme tycks vara både sannfärdig i sitt erkännande av vad denne fått och rättfärdig i sitt återgäldande av vad denne fått. Men är det bara till människor vi kan vara tacksamma? Vad med händelser och ting? Vad gör den som sjunger ”Jag vill tacka livet som gett mig så mycket” eller ”Tack, min Gud, för vad som varit, tack för allt vad du beskär”? Vanligtvis torde vi uttrycka uppskattning för en enskild handling, kanske även för en händelse eller ett ting, men i en användning tycks tacksamheten avse allt – inte avse hur livet är utan att livet är. Tacksamheten för alltings gåva i frånvaro av givaren synes vara motsatt förtvivlan över livet.  

I denna smågruppsdialog vill vi gemensamt främja tacksamhet utifrån vardagliga erfarenheter med vardagliga ord. Vi utgår från envars upplevelse av tacksamhet i någon vardagssituation. Vi förhåller oss gemensamt undrande och undersöker tillsammans vad för uppskattande karaktär det är som gör oss fina på livets väg. Vi lyssnar till varandras meningar och undermeningar för att på vardagsspråket fördjupa vår gemensamma mening. Tacksamma för samtalsgemenskapens delgivningar vandrar vi sedan vidare på livets väg delande en fortsatt strävan att söka uppmärksamma det tacknämliga. 

 

Dialogledare är filosofiprofessor och filosofisk praktiker Sebastian Rehnman. Avgiften är 150 kr inklusive kvällsmacka. Deltagarantalet är begränsat till 10 stycken.

Dela detta

bottom of page