top of page

tors 28 maj

|

Videodialog med programvaran Zoom

Vad är sublimt?

Många vittnar om att de av och till (kanske) på tröskeln till medvetenhet erfar det upphöjda och storslagna med livet; någon slags skönhetsupplevelse. I den här dialogen försöker vi tillsammans undra, ja, förundras och gemensamt undersöka upplevelsens betydelse för att leva väl.

Registrering är stängd
Se andra evenemang

Tid & plats

28 maj 2020 18:00 – 21:00

Videodialog med programvaran Zoom

Om gruppaktiviteten

Många av oss skönjer eller anar nu och då det vackra, upphöjda, storslagna och högstämda när vardagsrutinerna ger vika, och vi blir gripna av naturen eller konsten. För att uttrycka den känningen har vi lånat sublimis från latinet. Är det kanske för att vi anar något under (sub) tröskeln (limen) till medvetenhet? Ofta sägs det sublima vara förbindelsen mellan objektet och subjektet. Men vad är det – om vi försöker medvetandegöra skönhetsupplevelsen? Är det att naturen och konsten överväldigar oss? Eller är det att den ännu oförklarade naturen och konsten överväldigar oss? Eller är det att det överhuvudtaget finns natur och konst istället för ingenting som överväldigar oss? Det där behöver vi försöka medvetandegöra tillsammans. Är det sublima en sinnesstämning som kan övergå i medvetna uppfattningar, känslor och val? Om vi liksom går över tröskeln till det sublima och det skulle prägla våra liv och vår karaktär, hurdana blir vi då? Då kanske vi inte bara sublimerar vårt språkbruk inför den svårstartade båtmotorn, utan förädlar vår livsdrift inför det outsägligt upphöjda och storslagna. Det synes överväldigande.

Det sublima samtal som kallas dialog, inleder vi med en avspänd runda där envar stämmer av en självupplevd aning av det sublima och vi upplever tillsammans det sublima i att lyssna till varandras stämmor. Avstämda och instämda söker vi gå över vardagsförståelsens tröskel för att gemensamt undersöka och utforska det upphöjda. Vi samverkar först i dialogen med att återberätta ett särskilt tillfälle vi minns särskilt tydligt av det högstämda, för att därefter kunna klargöra det sublimas begrepp och slutligen bättre bemästra det i vårt framtida leverne. Sublimt önskar vi vandra vidare på livets väg.

Dialogledare är Sebastian Rehnman, filosofiprofessor och filosofisk praktiker. Deltagarantalet är begränsat till 5-10 st. Avgiften är 150 kr. Gratis för varslade och arbetslösa nykomlingar, medan återvändare i dessa grupper betalar halva priset. Plats eller videolänk e-postas dagen före till de föranmälda. Halvvägs kan vi plocka fram en matlåda och stärka oss med lite reskost för det fortsatta samtalet på livets väg.

Dela detta

bottom of page