top of page

tors 20 aug.

|

Digital dialog med programvaran Zoom

Vad är stresstålighet?

På livets väg anses stresstålighet i allmänhet eftersträvansvärt och vi får tips om hur vi kan bli mer stresståliga. Men vad är det att tåla stress? Det undrar vi över i den här undersökande samtalsgemenskapen.

Registrering är stängd
Se andra evenemang

Tid & plats

20 aug. 2020 18:00 – 20:00

Digital dialog med programvaran Zoom

Om gruppaktiviteten

På livets väg möter de flesta av oss ansträngande omständigheter och vi känner påfrestningar, ja, livet frestar på. Trycket kan ha att göra med andras och egna förväntningar, pandemi, sjukdom, arbetstempo, tidsbrist, döden med mera. En del erbjuder oss därför att testa vår stresstålighet och ger oss tips om kroppsrörelse och motion för att minska stresshormonet kortisol, så att vi kan bli mer stresståliga. Det tycks inte finnas någon gräns för stresstålighet. Stresstålig, stresståligare, stresståligast vinner, eller? 

Det torde vara obegripligt att ditt eller mitt kortisol känner stress, men begripligt att du och jag känner stress. Vi tycks också ha olika medfödda anlag och olika historier av att tåla stress. Men även om det är livslevande människor som tål stress med individuella olikheter, så behöver vi förmodligen ställa mer fundamentala frågor. Till exempel, för vad eller vilka ting bör vi tåla stress? För vilka skäl eller mål? Till vilken grad eller med vilken styrka? I vilka omständigheter? I korthet, vem bör tåla vilken stress? Eventuellt är det med stresståligheten som med allt annat: för mycket och för lite fördärvar allt. Kanske stresstålighet då inte handlar om de två alternativen mer eller mindre, utan istället om de tre alternativen att förhålla sig hårdnackat, tåligt eller slappt inför stress. 

I den här samtalsgemenskapen inleder vi omsorgen om oss själva och varandra med att avspänt låta envar särskilt erinra sig en särskild självupplevd episod av stresstålighet. Utan press delar vi våra vardagserfarenheter på vardagsspråket och väljer lugnt en av dem för vår undersökande gemenskap. Vi undrar därefter stillsamt tillsammans över hur den stresstålige uppfattar, känner och väljer att tåla stress. Vi rådgör tålmodigt och stressas inte av den undersökande gemenskapens långsamma meningsutbyte till fördjupande mening. Vi avslutar dialogen med att envar lugnt får reflektera över vad denne tar med sig för att dana verklig och inte skenbar stresstålighet för den fortsatta vandringen på livets väg. 

Dialogledare är Sebastian Rehnman, filosofiprofessor och filosofisk praktiker. Deltagarantalet är begränsat till 5-10 st. Avgiften är 150 kr. Gratis för varslade och arbetslösa nykomlingar, medan återvändare i dessa grupper betalar halva priset. Plats eller videolänk e-postas dagen före till de föranmälda.

Dela detta

bottom of page