top of page

tors 21 jan.

|

Digital gruppdialog med programvaran Zoom

Vad är själsro?

Livets väg är emellanåt utmanande, ja, upprörande för oss. Förmodligen kan vi inte undvika livets oreda, men vi kanske kan uppföra oss lugnt i och genom oredan. Men vad är sådan själsro och hur kan vi dana oss själva med den? Det undrar vi över i den här undersökande samtalsgemenskapen.

Registrering är stängd
Se andra evenemang

Tid & plats

21 jan. 2021 18:00 – 20:00

Digital gruppdialog med programvaran Zoom

Om gruppaktiviteten

Vi önskar själsro för att leva väl, men det är svårt att uppnå det när vi inte er helt klara över vad själsro är. Därför börjar vi dialogen med att bli stilla och låter envar under ett par tysta minuter försöka särskilt minnas ett särskilt tillfälle av självupplevd själsro. Ty vi är samlade för att praktisera filosofi och det innebär att söka sin livsförståelse i sina vardagserfarenheter på vardagsspråket. 

Vi fortsätter dialogen med en runda där envar som vill delar i ett par meningar sitt tillfälle av självupplevd själsro. För att bli kloka, ja, visa behöver vi livserfarenhet och genom att lyssna till varandras erfarenheter vidgar vi vår förståelse. Med de delade erfarenheterna av själsro har vi etablerat en undrande och undersökande gemenskap för livet och levernet. 

Men för att söka levnadsvisdom behöver vi stilla fördjupa vår förståelse. Vi väljer därför en av de delade erfarenheterna av själsro och om berättaren vill så återberättar denne sin episod utförligare. Vi övar oss därefter för livet och levernet genom att samarbeta till utökad förståelse. På livets väg tycks vi ofta förhastat bedöma istället för att fördjupat beskriva vad vi erfar. I dialogen samarbetar vi istället med att utarbeta en grundlig beskrivning av den självupplevda själsron genom att till exempel efterfråga vad berättaren uppfattar, känner och gör. På så vis gör vi tillsammans episoden till en minnesvärd berättelse för oss alla. 

När vi så har etablerat en gemensam berättelse om själsro söker vi ögonblick i berättelsen där vi menar att själsron kommer till uttryck. Vi försöker finna nyckelord eller nyckelfraser för själsrons betydelse i dessa ögonblick. Vi samarbetar om våra enskilda meningar till gemensamma meningar. Med denna vidare förståelse kan vi fråga oss vad som gör själsron liksom de med den förbundna uttrycken önskvärda och hur de bidrar till att leva väl.

Vi avrundar dialogen genom att återvända till tystnaden för att i stillheten summera den vidare livsförståelse som samtalsgemenskapen gett oss. Vi låter envar dela hur denne menar sig kunna öva själsro fortsättningsvis. Vi tackar varandra för samtalsgemenskapen och beger oss ut igen på livets väg. 

Dialogledare är Sebastian Rehnman, filosofiprofessor och filosofisk praktiker. Deltagarantalet är begränsat till 5-10 st. Avgiften är 150 kr. Videolänk e-postas till de föranmälda.

Dela detta

bottom of page