top of page

tors 25 feb.

|

Sokratisk gruppdialog på Zoom

Vad är romantik?

Vår längtan efter kroppslig ömhet och närhet kan vara såväl blind som seende, berusande som nykter, häftig som djup, omdömeslös som omdömesgill. Men den ömsesidiga kroppsliga glädjen tycks alltför viktig för att eftersträvas omoget istället för moget. Därför vill vi undersöka den goda romantiken.

Registrering är stängd
Se andra evenemang

Tid & plats

25 feb. 2021 18:00 – 20:00

Sokratisk gruppdialog på Zoom

Om gruppaktiviteten

Vi önskar romantik för att leva väl, men det är svårt att uppnå det när vi inte er helt klara över vad god romantik är. Därför börjar vi dialogen med att bli stilla och låter envar under ett par tysta minuter försöka särskilt minnas ett särskilt tillfälle av självupplevd romantik. Ty vi är samlade för att praktisera filosofi och det innebär att söka sin livsförståelse i sina vardagserfarenheter på vardagsspråket.

Vi fortsätter dialogen med en runda där envar som vill delar i ett par meningar sitt tillfälle av självupplevd romantik. För att bli kloka, ja, visa behöver vi livserfarenhet och genom att lyssna till varandras erfarenheter vidgar vi vår förståelse. Med de delade erfarenheterna av romantik har vi etablerat en undrande och undersökande gemenskap för livet och levernet.

Men för att söka levnadsvisdom behöver vi stilla fördjupa vår förståelse. Vi väljer därför en av de delade erfarenheterna av god romantik och om berättaren vill så återberättar denne sin episod utförligare. Vi övar oss därefter för livet och levernet genom att samarbeta till utökad förståelse. På livets väg tycks vi ofta förhastat bedöma istället för att fördjupat beskriva vad vi erfar. I dialogen samarbetar vi istället med att utarbeta en grundlig beskrivning av den självupplevda romantiken genom att till exempel efterfråga vad berättaren uppfattar, känner och gör. På så vis gör vi tillsammans episoden till en minnesvärd berättelse för oss alla.

När vi så har etablerat en gemensam berättelse om god romantik söker vi ögonblick i berättelsen där vi menar att själsron kommer till uttryck. Vi försöker finna nyckelord eller nyckelfraser för romantiskens betydelse i dessa ögonblick. Vi samarbetar om våra enskilda meningar till gemensamma meningar. Med denna vidare förståelse kan vi fråga oss vad som gör romantiken liksom de med den förbundna uttrycken önskvärda och hur de bidrar till att leva väl.

Vi avrundar dialogen genom att återvända till tystnaden för att i stillheten summera den vidare livsförståelse som samtalsgemenskapen gett oss. Vi låter envar dela hur denne menar sig fortsättningsvis kunna försöka vara kroppsligt och sinnligt hänryckt utan att vara förryckt. Vi tackar varandra för samtalsgemenskapen och beger oss ut igen på livets väg.

Dialogledare är Sebastian Rehnman, filosofiprofessor och filosofisk praktiker. Deltagarantalet är begränsat till 5-10 st. Avgiften är 150 kr. Videolänk e-postas till de föranmälda.

Dela detta

bottom of page