top of page

tors 15 dec.

|

Zoom

Vad är ro?

Vi uttrycker på många sätt att ro är viktigt för oss. Vi talar om att ha ro, få ro, ge sig ro, göra sig ro, komma till ro, unna sig ro, ta sig ro, slå sig till ro och lämna någon i ro. Men vad menar vi? Det undrar vi över i den här undersökande samtalsgemenskapen.

Registrering är stängd
Se andra evenemang

Tid & plats

15 dec. 2022 18:30 – 20:30

Zoom

Om gruppaktiviteten

Ro eftersträvar vi, men det är inte minst svårt när vi oklara över vad ro är, och för vilka skäl, hur mycket, på vilka sätt, vid vilka tider, på vilka platser och med vilka vi bör eftersträva ro. Därför börjar vi dialogen med att bli stilla och låter envar under ett par tysta minuter försöka särskilt minnas ett särskilt tillfälle av ro. Ty vi är samlade för att praktisera filosofi och det innebär att söka sin livsförståelse i sina vardagserfarenheter på vardagsspråket.

Vi fortsätter dialogen med en runda där envar som vill delar i ett par meningar sin enskilda erfarenhet av ro. För att bli kloka, ja, visa behöver vi livserfarenhet och genom att lyssna till varandras erfarenheter vidgar vi vår förståelse. Med de delade erfarenheterna av ro har vi etablerat en undrande och undersökande gemenskap för livet och levernet.

Men för att söka levnadsvisdom behöver vi stilla fördjupa vår förståelse. Vi väljer därför en av de delade erfarenheterna av ro och om berättaren vill så återberättar denne sin episod utförligare. Vi övar oss därefter för livet och levernet genom att samarbeta till utökad förståelse. På livets väg tycks vi ofta förhastat bedöma istället för att fördjupat beskriva vad vi erfar. I dialogen samarbetar vi istället med att utarbeta en grundlig beskrivning av ro genom att till exempel efterfråga vad berättaren känner, uppfattar, tänker, gör och vill. På så vis gör vi tillsammans episoden till en minnesvärd berättelse för oss alla.

När vi så har etablerat en gemensam berättelse söker vi ögonblick i berättelsen där vi menar att ro särskilt kommer till uttryck. Vi försöker finna nyckelord eller nyckelfraser i dessa ögonblick och vi samarbetar om våra enskilda meningar till gemensamma meningar. Med denna vidare förståelse kan vi fråga oss varför ro är önskvärt och hur den bidrar till att leva väl.

Vi avrundar dialogen genom att återvända till tystnaden för att i stillheten summera den vidare livsförståelse som samtalsgemenskapen gett oss. Vi låter envar dela hur denne menar sig fortsättningsvis kunna eftersträva ro. Vi tackar varandra för samtalsgemenskapen och beger oss ut igen på livets väg.

Dialogledare är Sebastian Rehnman, filosofiprofessor (UiS), filosofisk praktiker (NSFP & SSFP) och existentiell vägledare (SEPT). Deltagarantalet är begränsat till 5-10 st. Avgiften är 150 kr. Videolänk e-postas dagen före dialogen.

Biljetter

  • Vad är ro? Gruppdialog

    150,00 kr
    Försäljning avslutad

Totalt

0,00 kr

Dela detta

bottom of page