top of page

tors 23 jan.

|

Utbildningscentrum Majorna

Vad är omsorg?

Vi skulle inte befinna oss på livets väg om inte andra haft omsorg om oss. Andra skulle inte befinna sig på livets väg om vi inte hade haft omsorg om dem. Men vad pågår tankemässigt, känslomässigt och viljemässigt i den fundamentala omsorgen? Det undrar vi över i den här undersökande gemenskapen.

Registrering är stängd
Se andra evenemang

Tid & plats

23 jan. 2020 18:00 – 20:00

Utbildningscentrum Majorna, Karl Johansgatan 72, 414 55 Göteborg

Om gruppaktiviteten

Om inte någon hade haft omsorg om oss, så skulle vi inte existera, och om vi inte hade haft omsorg om andra, så skulle de inte existera. Någonstans på livets väg har vi mognat så pass att vi kan ägna oss åt såväl egenomsorg som annanomsorg inför livets utmaningar, sjukdomar och ytterst döden. Under hela vår livsvandring befinner vi oss ständigt i ett ömsesidigt beroendeförhållande till varandra på grund av vår sårbarhet. Här tycks omsorgen befinna sig mitt på livets väg mellan kallsinnighetens dike och blödighetens dike. Men hurdan är omsorgen och hurdana är vi vid omsorg? Hur väljer, känner och tänker den omsorgsfulle? Vad för tankar, känslor och val vårdar hen? Vad är det som tankemässigt, känslomässigt och viljemässigt kännetecknar omsorgen? Är det uppmärksamhet, medkänsla och följsamhet? Är det tilliten mellan omsorgsgivare och omsorgstagare som är karaktäristisk? Är det genom att upprepat och uppmärksamt för rätt skäl, på rätt sätt och i rätt omständigheter som vi förvärvar en omsorgsfull hållning? Ja, inte undra på att omsorgen förtjänar en undersökande gemenskap. 

Vi inleder dialogen med egenomsorg till självkännedom genom att envar söker minnas en självupplevd omsorgssituation på livets väg. Vi lyssnar omtänksamt och eftertänksamt till vår egen och andras stämma. Vi stämmer in i en av dessa vardagserfarenheter för att tillsammans försöka uttala den rika tysta kunskap som den rymmer. I den gemensamma genomtänkningen vårdar vi därefter såväl tystnaden som envars stämma, så att vi i den lugna flerstämmigheten kan fördjupa vardagsförståelsen av det existentiella och etiska. Vi väljer våra ord med omsorg, så att vi med förfinad förståelse av omsorg uppmärksamt och upprepat kan dana oss själva till omsorgsfulla personer på livets fortsatta väg. 

Dialogledare är filosofiprofessor och filosofisk praktiker Sebastian Rehnman. Avgiften är 150 kr. Deltagarantalet är begränsat till 10 stycken.

Dela detta

bottom of page