top of page

tors 21 feb.

|

Utbildningscentrum

Vad är medkänsla?

Medkänsla uppfattar vi som en av våra välvilliga, ja, vänliga känslor. Förmodligen ingår helt enkelt inlevelseförmågan i en god karaktär. Något så fundamentalt som vår känslighet inför den andres känslor måste vi därför ägna oss åt i en smågruppsdialog.

Anmälningstiden har upphört
Kika på andra dialoger

Tid & plats

21 feb. 2019 18:15 – 21:00

Utbildningscentrum, Karl Johansgatan 72, Göteborg

Om gruppaktiviteten

Vi förmår inte bara dela varandras glädje och sorg, utan kan hysa medkänsla för den som ännu inte känner sin belägenhet. Vi kan även hysa medkänsla för fiktiva personer. Vi kan tillskriva andra känslor och föreställa oss känslor hos den andre som vi inte samtidigt själva känner eller aldrig har känt, och uppriktigt uttrycka vår medkänsla till den andre. Detta kommer av att vi människor visar våra känslor i vårt uppförande – såvida vi inte döljer dem eller förställer oss och såvida vi tolkar varandras känslor rätt. Talar vi uppriktigt om våra känslor så visar vi också våra egna känslor. Oftast ser, hör eller begriper vi känslornas uttrycksformer i den andres beteende. Men medkänsla uppstår inte bara av de känslor som vi varseblir hos den andre, utan också av vår förståelse av omständigheterna för dennes känslor och vårt omdöme att känslorna är mer eller mindre berättigade. Dock hänger medkänsla samman med vår känslighet i allmänhet och i synnerhet till vem och vilken erfarenhet vår uppmärksamhet riktas. Är vi goda på detta kan vi utveckla ett medkännande karaktärsdrag som gör oss benägna att hysa medkänsla med rätt person, i rätt omständigheter, på rätt sätt och av rätt skäl. Men hur främjar vi sådan inlevelse, förståelse och omdöme hos oss själva? Hur danar vi denna hållning mellan blödighet och okänslighet?

För att förfina vår känslighet för andras känslor börjar vi vår dialog med att försöka identifiera en egen vardagsupplevelse av medkänsla. Med vårt vardagsspråk försöker vi sedan inkännande och medkännande etablera en undersökande gemenskap som kan fördjupa vår förenade förståelse av inlevelse. Vi avslutar med att dela hur envar kan öva sig i medkänsla på livets väg.

Dialogledare är filosofiprofessor och filosofisk praktiker Sebastian Rehnman. Avgiften är 150 kr inklusive kvällsmacka. Deltagarantalet är begränsat till 10 stycken.

Dela detta

bottom of page