top of page

tors 06 maj

|

Sokratisk gruppdialog på Zoom

Vad är lojalitet?

På livets väg är det viktigt att vi är trogna person, sak, grupp och institution . Men vad är det att vara lojal och hur kan vi dana oss med lojalitet? Det undrar vi över i den här undersökande samtalsgemenskapen.

Registrering är stängd
Se andra evenemang

Tid & plats

06 maj 2021 18:00 – 20:00

Sokratisk gruppdialog på Zoom

Om gruppaktiviteten

Vi behöver vara lojala för att leva väl, men det är svårt att vara när vi inte er helt klara över vad, var, när och hur vi skall vara lojala Därför börjar vi dialogen med att bli stilla och låter envar under ett par tysta minuter försöka särskilt minnas ett särskilt tillfälle av självupplevd lojalitet. Ty vi är samlade för att praktisera filosofi och det innebär att söka sin livsförståelse i sina vardagserfarenheter på vardagsspråket.

Vi fortsätter dialogen med en runda där envar som vill delar i ett par meningar sitt tillfälle av lojalitet. För att bli kloka, ja, visa behöver vi livserfarenhet och genom att lyssna till varandras erfarenheter vidgar vi vår förståelse. Med de delade erfarenheterna av lojalitet har vi etablerat en undrande och undersökande gemenskap för livet och levernet.

Men för att söka levnadsvisdom behöver vi stilla fördjupa vår förståelse. Vi väljer därför en av de delade erfarenheterna av lojalitet och om berättaren vill så återberättar denne sin episod utförligare. Vi övar oss därefter för livet och levernet genom att samarbeta till utökad förståelse. På livets väg tycks vi ofta förhastat bedöma istället för att fördjupat beskriva vad vi erfar. I dialogen samarbetar vi istället med att utarbeta en grundlig beskrivning av den självupplevda lojaliteten genom att till exempel efterfråga vad berättaren uppfattar, känner, tänker, gör och vill. På så vis gör vi tillsammans episoden till en minnesvärd berättelse för oss alla.

När vi så har etablerat en gemensam berättelse om att vara lojal söker vi ögonblick i berättelsen där vi menar att den kommer till uttryck. Vi försöker finna nyckelord eller nyckelfraser för lojalitetens betydelse i dessa ögonblick. Vi samarbetar om våra enskilda meningar till gemensamma meningar. Med denna vidare förståelse kan vi fråga oss vad som gör lojalitet liksom de med den förbundna uttrycken önskvärda och hur meningarna bidrar till att leva väl.

Vi avrundar dialogen genom att återvända till tystnaden för att i stillheten summera den vidare livsförståelse som samtalsgemenskapen gett oss. Vi låter envar dela hur denne menar sig fortsättningsvis kunna vara lojal Vi tackar varandra för samtalsgemenskapen och beger oss ut igen på livets väg.

Dialogledare är Sebastian Rehnman, filosofiprofessor (UiS), filosofisk praktiker (NSFP & SSFP) och existentiell vägledare (SEPT). Deltagarantalet är begränsat till 5-10 st. Avgiften är 150 kr. Videolänk e-postas till de föranmälda.

Dela detta

bottom of page