top of page

tors 16 sep.

|

Digital dialog på Zoom

Vad är insikt?

Vi önskar leva med insikt. Det är inte att se in i sig själv såsom vi kan se in i munnen, utan att yttra en djup förståelse av sig själv i levernet. Men vad för kännedom om livet är det? I den här undersökande samtalsgemenskapen undrar vi över den uttrycksfulla insikten.

Registrering är stängd
Se andra evenemang

Tid & plats

16 sep. 2021 18:00 – 21:00

Digital dialog på Zoom

Om gruppaktiviteten

Vi behöver insikt för att leva väl, men det är svårt att inse vad insikt är när vi inte er helt klara över vad, varför, var, när och hur vi skall ha insikt. Därför börjar vi dialogen med att bli stilla och låter envar under ett par tysta minuter försöka särskilt minnas ett särskilt tillfälle av självupplevd insikt. Ty vi är samlade för att praktisera filosofi och det innebär att söka sin livsförståelse i sina vardagserfarenheter på vardagsspråket.

Vi fortsätter dialogen med en runda där envar som vill delar i ett par meningar sitt enskilda minne av insikt. För att bli kloka, ja, visa behöver vi livserfarenhet och genom att lyssna till varandras erfarenheter vidgar vi vår förståelse. Med de delade erfarenheterna av insikt har vi etablerat en undrande och undersökande gemenskap för livet och levernet.

Men för att söka levnadsvisdom behöver vi stilla fördjupa vår förståelse. Vi väljer därför en av de delade erfarenheterna av insikt och om berättaren vill så återberättar denne sin episod utförligare. Vi övar oss därefter för livet och levernet genom att samarbeta till utökad förståelse. På livets väg tycks vi ofta förhastat bedöma istället för att fördjupat beskriva vad vi erfar. I dialogen samarbetar vi istället med att utarbeta en grundlig beskrivning av den självupplevda insikten genom att till exempel efterfråga vad berättaren känner, uppfattar, tänker, gör och vill i insikten. På så vis gör vi tillsammans episoden till en minnesvärd berättelse för oss alla.

När vi så har etablerat en gemensam berättelse om att ha insikt söker vi ögonblick i berättelsen där vi menar att den särskilt kommer till uttryck. Vi försöker finna nyckelord eller nyckelfraser för insiktens betydelse i dessa ögonblick. Vi samarbetar om våra enskilda meningar till gemensamma meningar. Med denna vidare förståelse kan vi fråga oss vad som gör insikten liksom de med den förbundna uttrycken önskvärda och hur meningarna bidrar till att leva väl.

Vi avrundar dialogen genom att återvända till tystnaden för att i stillheten summera den vidare livsförståelse som samtalsgemenskapen gett oss. Vi låter envar dela hur denne menar sig fortsättningsvis kunna efterfölja insinkt. Vi tackar varandra för samtalsgemenskapen och beger oss ut igen på livets väg.

Dialogledare är Sebastian Rehnman, filosofiprofessor (UiS), filosofisk praktiker (NSFP & SSFP) och existentiell vägledare (SEPT). Deltagarantalet är begränsat till 5-10 st. Avgiften är 150 kr. Videolänk e-postas till de föranmälda dagen före.

Dela detta

bottom of page