top of page

tors 01 sep.

|

Villa refugium

Vad är hopp?

Att förvänta det goda är viktigt inte minst för vår motivation och hoppet håller oss mellan förtvivlan och förmätenhet på livets väg. Men om vad, för vilka skäl, hur mycket, på vilka sätt, var, när och med vilka bör vi hoppas? Det undrar vi över i vår undersökande samtalsgemenskap.

Registrering är stängd
Se andra evenemang

Tid & plats

01 sep. 2022 18:30 – 20:30

Villa refugium, Kullaviks skolväg 1, 429 32 Kullavik

Om gruppaktiviteten

Att ha hopp, vara hoppfull och fatta nytt hopp tycks viktigt för att leva väl, men det är inte minst svårt när vi oklara över vad, varför, var, när och hur vi skall hoppas. Därför börjar vi dialogen med att bli stilla och låter envar under ett par tysta minuter försöka särskilt minnas ett särskilt tillfälle av hopp. Ty vi är samlade för att praktisera filosofi och det innebär att söka sin livsförståelse i sina vardagserfarenheter på vardagsspråket.

Vi fortsätter dialogen med en runda där envar som vill delar sin enskilda erfarenhet av att ha haft hopp i ett par meningar. För att bli kloka, ja, visa behöver vi livserfarenhet och genom att lyssna till varandras erfarenheter vidgar vi vår förståelse. Med de delade erfarenheterna av att öva hopp har vi etablerat en undrande och undersökande gemenskap för livet och levernet.

Men för att söka levnadsvisdom behöver vi stilla fördjupa vår förståelse. Vi väljer därför en av de delade erfarenheterna av hopp och om berättaren vill så återberättar denne sin episod utförligare. Vi övar oss därefter för livet och levernet genom att samarbeta till utökad förståelse. På livets väg tycks vi ofta förhastat bedöma istället för att fördjupat beskriva vad vi erfar. I dialogen samarbetar vi istället med att utarbeta en grundlig beskrivning av att hoppas genom att till exempel efterfråga vad berättaren känner, uppfattar, tänker, gör och vill när den hoppas. På så vis gör vi tillsammans episoden till en minnesvärd berättelse för oss alla.

När vi så har etablerat en gemensam berättelse om att hoppas söker vi ögonblick i berättelsen där vi menar att hoppet särskilt kommer till uttryck. Vi försöker finna nyckelord eller nyckelfraser för hoppet i dessa ögonblick och vi samarbetar om våra enskilda meningar till gemensamma meningar. Med denna vidare förståelse kan vi fråga oss varför det är önskvärt att ha hopp och hur det bidrar till att leva väl.

Vi avrundar dialogen genom att återvända till tystnaden för att i stillheten summera den vidare livsförståelse som samtalsgemenskapen gett oss. Vi låter envar dela hur denne menar sig fortsättningsvis kunna öva hopp. Vi tackar varandra för samtalsgemenskapen och beger oss ut igen på livets väg.

Dialogledare är Sebastian Rehnman, filosofiprofessor (UiS), filosofisk praktiker (NSFP & SSFP) och existentiell vägledare (SEPT). Deltagarantalet är begränsat till 5-10 st. Avgiften är 150 kr.

Biljetter

  • Vad är hopp? Gruppdialog

    150,00 kr
    Försäljning avslutad

Totalt

0,00 kr

Dela detta

bottom of page