top of page

tors 27 jan.

|

Gruppdialog på Zoom

Vad är generositet?

På livets väg vill vi vara generösa. Med generositet håller vi oss mitt på livets väg medan vi faller i dikena med såväl snålhet som slöseri. Men vad innebär det att vara generös? Detta undrar vi över i den här undersökande samtalsgemenskapen.

Registrering är stängd
Se andra evenemang

Tid & plats

27 jan. 2022 18:00 – 20:00

Gruppdialog på Zoom

Om gruppaktiviteten

Att vara generös tycks viktigt för att leva väl, men det är svårt att vara generös när vi inte er helt klara över vad, varför, var, när och hur vi skall vara generösa. Därför börjar vi dialogen med att bli stilla och låter envar under ett par tysta minuter försöka särskilt minnas ett särskilt tillfälle av att vara generös. Ty vi är samlade för att praktisera filosofi och det innebär att söka sin livsförståelse i sina vardagserfarenheter på vardagsspråket.

Vi fortsätter dialogen med en runda där envar som vill delar i ett par meningar sin enskilda erfarenhet av att vara generös. För att bli kloka, ja, visa behöver vi livserfarenhet och genom att lyssna till varandras erfarenheter vidgar vi vår förståelse. Med de delade erfarenheterna av generositet har vi etablerat en undrande och undersökande gemenskap för livet och levernet.

Men för att söka levnadsvisdom behöver vi stilla fördjupa vår förståelse. Vi väljer därför en av de delade erfarenheterna av att vara generös och om berättaren vill så återberättar denne sin episod utförligare. Vi övar oss därefter för livet och levernet genom att samarbeta till utökad förståelse. På livets väg tycks vi ofta förhastat bedöma istället för att fördjupat beskriva vad vi erfar. I dialogen samarbetar vi istället med att utarbeta en grundlig beskrivning av att vara generös genom att till exempel efterfråga vad berättaren uppfattar, känner, tänker, gör och vill i sin generositet. På så vis gör vi tillsammans episoden till en minnesvärd berättelse för oss alla.

När vi så har etablerat en gemensam berättelse om att vara generös söker vi ögonblick i berättelsen där vi menar att generositeten särskilt kommer till uttryck. Vi försöker finna nyckelord eller nyckelfraser för att vara generös i dessa ögonblick. Vi samarbetar om våra enskilda meningar till gemensamma meningar. Med denna vidare förståelse kan vi fråga oss varför generositet är önskvärt och hur den bidrar till att leva väl.

Vi avrundar dialogen genom att återvända till tystnaden för att i stillheten summera den vidare livsförståelse som samtalsgemenskapen gett oss. Vi låter envar dela hur denne menar sig fortsättningsvis kunna vara generös. Vi tackar varandra för samtalsgemenskapen och beger oss ut igen på livets väg.

Dialogledare är Sebastian Rehnman, filosofiprofessor (UiS), filosofisk praktiker (NSFP & SSFP) och existentiell vägledare (SEPT). Deltagarantalet är begränsat till 5-10 st. Avgiften är 150 kr. Länk till Zoom e-postas dagen före till föranmälda.

Dela detta

bottom of page