top of page

tors 14 mars

|

Kulturhuset Fyren

Vad är gemenskap?

På livets väg önskar vi samhörighet med andra och gläder oss åt tillhörighet. Men vad för gemenskap ingår i det goda livet? Med vilka har vi den? Vad delar vi och hur delar vi? Av vilka skäl? Det undersöker vi i den här undrande samtalsgemenskapen.

Anmälan är stängd
Se andra evenemang

Tid & plats

14 mars 2024 18:00 – 20:00

Kulturhuset Fyren, Borgmästaregatan 6, 434 32 Kungsbacka

Om gruppaktiviteten

Att leva i gemenskap tycks viktigt för att leva väl, men det är inte minst svårt när vi oklara över vad vi bör ha gemensamt, för vilka skäl, hur mycket, på vilka sätt, vid vilka tider, på vilka platser och med vilka. Därför börjar vi dialogen med att bli stilla och låter envar under ett par tysta minuter försöka särskilt minnas ett särskilt tillfälle av gemenskap. Ty vi är samlade för att praktisera filosofi och det innebär att söka sin livsförståelse i sina vardagserfarenheter på vardagsspråket.

Vi fortsätter dialogen med en runda där envar som vill delar i ett par meningar sin enskilda erfarenhet av gemenskapp. För att bli kloka, ja, visa behöver vi livserfarenhet och genom att lyssna till varandras erfarenheter vidgar vi vår förståelse. Med de delade erfarenheterna av att höra till eller samman har vi etablerat en undrande och undersökande samtalsgemenskap för livet och levernet.

Men för att söka levnadsvisdom behöver vi stilla fördjupa vår förståelse. Vi väljer därför en av de delade erfarenheterna av gemenskap och om berättaren vill så återberättar denne sin episod utförligare. Vi övar oss därefter för livet och levernet genom att samarbeta till utökad förståelse. På livets väg tycks vi ofta förhastat bedöma snarare än att fördjupat beskriva vad vi erfar. I dialogen samarbetar vi istället med att utarbeta en grundlig beskrivning av gemenskap genom att till exempel efterfråga vad berättaren känner, uppfattar, tänker, gör och vill. På så vis gör vi tillsammans episoden till en minnesvärd berättelse för oss alla.

När vi så har etablerat en gemensam berättelse om gemenskap söker vi ögonblick i berättelsen där vi menar att gemenskap särskilt kommer till uttryck. Vi försöker finna nyckelord eller nyckelfraser för samhörigheten i dessa ögonblick och vi samarbetar om våra enskilda meningar till gemensamma meningar. Med denna vidare förståelse kan vi fråga oss varför gemenskap är önskvärd och hur den bidrar till att leva väl.

Vi avrundar dialogen genom att återvända till tystnaden för att i stillheten summera den vidare livsförståelse som samtalsgemenskapen gett oss. Vi låter envar dela hur denne menar sig fortsättningsvis kunna öva hopp. Vi tackar varandra för samtalsgemenskapen och beger oss ut igen på livets väg.

Dialogledare är Sebastian Rehnman, filosofiprofessor (UiS), filosofisk praktiker (NSFP & SSFP) och existentiell vägledare (SEPT).

Dela detta

bottom of page