top of page

tors 06 dec.

|

Utbildningscentrum Göteborg

Vad är det att vara uthållig?

På livets väg erbjuder ibland vår strävan efter det goda långvarig svårighet och vårt sökande blir utdraget. Uthållighet leder oss att hantera vår fruktan att misslyckas när det tar lång tid att uppnå det goda. För att främja detta goda karaktärsdrag hos oss samlas vi för en dialogisk levnadsövning.

Registreringen är stängd
Se andra gruppdialoger

Tid & plats

06 dec. 2018 18:00 – 21:00

Utbildningscentrum Göteborg, Karl Johansgatan 72, 414 55 Göteborg, Sweden

Om gruppaktiviteten

När svårigheten att uppnå det goda blir långvarig, tycks vi falla ner i endera dike på livets väg. Antingen fortsätter vi mindre än vi bör, håller stånd för lite och avviker från målet, eller fortsätter vi mer än vi bör, håller stånd för mycket och styvnar vid målet.  Kanske den veke viker från något gott pga sorgen att ännu inte åtnjuta målet, medan den förmätne styvt överskattar sig själv pga fåfängan att synas vara mer än andra. Men uthålligheten är den gyllene medelvägen mellan styvhetens överdrift och vekhetens underdrift. Den dygden gör att vi stadigt fortsätter i det goda motsatt svårigheten som uppstår av själva handlandets långvarighet. Därför vill vi etablera en undrande och undersökande gemenskap, så att vi enskilt och gemensamt kan öva oss i denna levnadsfärdighet. Vi utgår från varandras vardagserfarenheter av uthållighet och försöker med vårt vardagsspråk gemensamt undersöka vad uthållighet är i och för det goda livet. På så vis kan dialogen bli en karaktärsdanande övning.

Dialogledare är filosofiprofessor och filosofisk praktiker Sebastian Rehnman. Avgiften är 150 kr inklusive kvällsmacka. 

Dela detta

bottom of page