top of page

tors 16 maj

|

Utbildningscentrum

Vad är det att vara stolt?

Att vara stolt är tvetydigt. Antingen kan det innebära högmod och arrogans eller värdighet och förtjänst. I den här smågruppdialogen vill vi därför gemensamt undersöka den goda stoltheten utifrån alldagliga erfarenheter med alldagliga ord, så att vi kan föra oss väl på livets väg.

Anmälningstiden har utgått
Kika på andra dialoger

Tid & plats

16 maj 2019 18:00 – 21:00

Utbildningscentrum, Karl Johansgatan 72, Göteborg

Om gruppaktiviteten

Kanske talar vi om stolthet i två betydelser för att det är svårt för oss att uppnå balanserad självkänsla. Men att vara stolt är också mångtydigt på andra sätt. Stolthet kan vara en känsla, en attityd, ett karaktärsdrag och motiv till handling. Vi tycks vara stolta över något eller någon som vår identitetskänsla är förbunden med. Till exempel kan vi vara stolta över oss själva, vårt utseende, våra färdigheter, våra prestationer, vår familj, vårt jobb, vårt land och så vidare. Vad vi är stolta över är något som vi gillar, uppskattar, värderar eller gläder oss åt. Men här någonstans uppkommer utmaningen: är vår stolthet passande eller opassande? Det är passande att känna stolthet för rätt sak, av rätt skäl och med rätt mått. Men då behöver vi förstå oss själva omdömesgillt, fördomsfritt och måttfullt. Ty annars förblir vi inte mitt på livets väg, utan slinker än ner i ena diket med fåfänga, högdragenhet, självbelåtenhet och arrogans, eller slinker än ner i det andra diket med självfördömelse, självförakt och självutplåning.

I den här dialogen försöker vi därför öva oss i att bestämma och befrämja vad passande stolthet är utifrån envars vardagserfarenheter. Vi undrar och undersöker sedan tillsammans kännetecken för när vi känner oss stolta för rätt sak, av rätt skäl och med rätt mått. Stärkta försöker vi sedan vandra vidare på livets väg med passande stolthet.

Dialogledare är filosofiprofessor och filosofisk praktiker Sebastian Rehnman. Avgiften är 150 kr inklusive kvällsmacka. Deltagarantalet är begränsat till 10 stycken.

Dela detta

bottom of page