top of page

tors 24 jan.

|

Utbildningscentrum

Vad är det att vara sig själv?

På livets väg vill vi vara oss själva och stadigt leva i enlighet med våra värderingar. Då tycks vi ofta erfara att vi är som vi borde vara. Men att vara sig själv bjuder på motstånd både från sig själv och andra. Vi vill därför i den här smågruppsdialogen dana vår karaktär till att vara oss själva.

Anmälningstiden har tyvärr utgått
Kika på andra dialoger

Tid & plats

24 jan. 2019 18:00 – 21:00

Utbildningscentrum, Karl Johansgatan 72, Göteborg

Om gruppaktiviteten

Vår kultur framhäver ofta vikten av att vara sig själv. Många sociala hierarkier och konventioner har förändrats de sista två hundra åren, så svaret på frågan vad det är att vara sig själv kanske är mindre givet än någonsin. I en mening kan ingen annan vara dig och du kan inte vara den andre, så bara du kan vara dig själv. Men i vilken mening är detta att vara sig själv? Är det önskvärt att vara sig själv i alla meningar? Om det är önskvärt att vara sig själv bara i viss mening, hur vet vi vilken mening det är? Är det att ha de tankar, känslor och viljeyttringar jag råkar ha, eller är det de tankar, känslor och viljeyttringar som jag borde ha? Om så, vad för "borde" är det? Dessutom torde detta att vara sig själv inte bara vara en handling vid en tidpunkt utan en hållning över tid. Det tycks innebära att vi vet vad vi är och skall bli och kanske också vad vi har varit. Men hur danar vi oss själva till att vara oss själva?

Detta vill vi undersöka gemensamt i en smågruppsdialog där vi undrar tillsammans utifrån vardagliga erfarenheter med vardagliga ord. Vi utgår från envars upplevelse av att vara sig själv i någon vardagssituation. Vi förhåller oss gemensamt undrande inför detta varande och undersöker tillsammans själva varandet i detta. Vi lyssnar till varandras meningar och undermeningar för att på vardagsspråket fördjupa vår gemensamma mening. På så vis försöker vi dana oss väl för livets väg.

Dialogledare är filosofiprofessor och filosofisk praktiker Sebastian Rehnman. Avgiften är 150 kr inklusive kvällsmacka. Deltagarantalet är begränsat till 10 stycken.

Dela detta

bottom of page