top of page

tors 10 sep.

|

Digital dialog med programvaran Zoom

Vad är det att vara schysst?

Mobilleverantören, smörgåsskinkan, sopbilen, produktionsförhållandena, konkurrensvillkoren och lastbilsförarens anställningsvillkor sägs ibland vara schyssta, men vi säger också att vi själva och andra är schyssta. Hurdana är vi då? Det önskar den här undrande gemenskapen undersöka.

Registreringen är stängd
Läs om andra dialoger

Tid & plats

10 sep. 2020 18:00 – 20:00

Digital dialog med programvaran Zoom

Om gruppaktiviteten

Den schyssta smörgåsskinkan, det schyssta mobilabonnemanget och lastbilförarens schyssta arbetsvillkor gör anspråk på att vara som sig bör. Men vad innebär ”som sig bör” här? Inte bara tycks vi oklara över vad vi menar när vi berömmer människors pålägg, abonnemang eller betingelser, utan oklara också om vi skall stava ”schysst”, ”schyst”, ”sjyst” eller ”juste”. Eventuellt kommer vår villrådighet av att vi lånat in ordet från latinets ”justus,” som betyder rätt, riktig, rättvis och rättfärdig. Men kanske kan vi med härledningen spåra svaret på dialogens spörsmål. Ty oavsett hur vi stavar, så tycks vi använda uttrycket om att förhålla oss rätt till en person: någon gör anspråk på att ha eller erbjuda smörgåsskinka, mobilabonnemang och arbetsvillkor som är rätta. Men ”rätt” i vilken betydelse? Anspråket synes inte gälla tycke och smak, utan en handling eller hållning som gör oss till reko, renhåriga eller rättfärdiga människor. Kanhända hör schyssthet till det utmärkta karaktärsdrag som söker den andres goda, eftersom den schysste förhåller sig väl till andra. Kanske det är tillståndet mellan att göra orätt och att lida orätt. Ty att göra orätt torde vara att ha för mycket medan att lida orätt torde vara att ha för lite. Att göra och lida orätt skulle då vara ytterligheter, medan att vara schysst skulle vara mitt i prick. 

Men hur tänker, känner och vill vi när vi är schyssta? Det önskar vi gemensamt genomtänka för att bli schysstare på livets väg. Det skulle därför vara schysst av dig om du ville delta i den här dialogen för att tillsammans undra och undersöka hur vi kan dana en schysst karaktär. I dialogen ger vi först rum åt envar att erinra det självupplevt schyssta på livets väg och vi samverkar därefter till att berätta historien om en av de vardagliga erfarenheterna på vardagsspråket. Schysst utforskar vi sedan ledord som kan leda oss vidare i förståelsen av schyssta handlingar och hållningar. Vi avrundar med att reflektera över hur vi fortsättningsvis kan ta den här karaktärsstyrkan med oss på livets väg. På så vis kan den undersökande gemenskapen bli helschysst.

Dialogledare är Sebastian Rehnman, filosofiprofessor och filosofisk praktiker. Deltagarantalet är begränsat till 5-10 st. Avgiften är 150 kr. Gratis för varslade och arbetslösa nykomlingar, medan återvändare i dessa grupper betalar halva priset. Plats eller videolänk e-postas dagen före till de föranmälda.

Dela detta

bottom of page