top of page

tors 05 dec.

|

Utbildningscentrum Majorna

Vad är det att vara schysst?

Mobilleverantören, smörgåsskinkan, sopbilen, produktionsförhållandena, konkurrensvillkoren och lastbilsförarens anställningsvillkor sägs ibland vara schyssta, men vi säger också att vi själva och andra är schyssta. Hurdana är vi då? Det önskar den här undrande gemenskapen undersöka.

Registreringen är stängd
Läs om andra dialoger

Tid & plats

05 dec. 2019 18:00 – 21:00

Utbildningscentrum Majorna, Karl Johansgatan 72, 414 55 Göteborg

Om gruppaktiviteten

Den schyssta smörgåsskinkan, det schyssta mobilabonnemanget och lastbilförarens schyssta arbetsvillkor gör anspråk på att vara som sig bör. Men vad innebär ”som sig bör” här? Inte bara tycks vi oklara över vad vi menar när vi berömmer människors pålägg, abonnemang eller betingelser, utan oklara också om vi skall stava ”schysst”, ”schyst”, ”sjyst” eller ”juste”. Eventuellt kommer vår villrådighet av att vi lånat in ordet från latinets ”justus,” som betyder rätt, riktig, rättvis och rättfärdig. Men kanske kan vi med härledningen spåra svaret på dialogens spörsmål. Ty oavsett hur vi stavar, så tycks vi använda uttrycket om att förhålla oss rätt till en person: någon gör anspråk på att ha eller erbjuda smörgåsskinka, mobilabonnemang och arbetsvillkor som är rätta. Men ”rätt” i vilken betydelse? Anspråket synes inte gälla tycke och smak, utan en handling eller hållning som gör oss till reko, renhåriga eller rättfärdiga människor. Kanhända hör schyssthet till det utmärkta karaktärsdrag som söker den andres goda, eftersom den schysste förhåller sig väl till andra. Kanske det är tillståndet mellan att göra orätt och att lida orätt. Ty att göra orätt torde vara att ha för mycket medan att lida orätt torde vara att ha för lite. Att göra och lida orätt skulle då vara ytterligheter, medan att vara schysst skulle vara mitt i prick. Om så är fallet, skulle inte bara ordets härledning utan också dess användning antyda ett av de utmärkta karaktärsdrag som det goda livet hänger på, nämligen rättfärdighetens dygd.

Men hur tänker, känner och vill vi när vi är schyssta? Det önskar vi gemensamt genomtänka för att bli schysstare på livets väg. Det skulle därför vara schysst av dig om du ville delta i den här dialogen för att tillsammans undra och undersöka hur vi kan dana en schysst karaktär. I dialogen ger vi först rum åt envar att erinra det självupplevt schyssta på livets väg och vi samverkar därefter till att berätta historien om en av de vardagliga erfarenheterna på vardagsspråket. Schysst utforskar vi sedan ledord som kan leda oss vidare i förståelsen av schyssta handlingar och hållningar. Vi avrundar med att reflektera över hur vi kan ta den här karaktärsstyrkan med oss på livets väg. På så vis kan den undersökande gemenskapen bli helschysst.

Dialogledare är filosofiprofessor och filosofisk praktiker Sebastian Rehnman. Avgiften är 150 kr inklusive kvällsmacka. Deltagarantalet är begränsat till 10 stycken.

Dela detta

bottom of page