top of page

tors 04 okt.

|

Utbildningscentrum Göteborg

Vad är det att vara en vän?

Att vara en vän och att ha vänner är viktigt för oss. Men vad för vän behöver vi vara och finna för att leva väl? I den här gruppdialogen utgår vi från våra vardagserfarenheter och försöker med gemensam undran och undersökning på vardagsspråket fördjupa vår förståelse av vänskap på livets väg.

Registrering är stängd
Se andra gruppdialoger

Tid & plats

04 okt. 2018 18:00 – 21:00

Utbildningscentrum Göteborg, Karl Johansgatan 72, 414 55 Göteborg, Sverige

Om gruppaktiviteten

Vi är inte de första att fundera över vänskap, utan deltar här i en tradition som strävar efter en helhetsförståelse av livet. En av de mest omfattande och inflytelserika försöken att förstå vänskap finns i Aristoteles etiska huvudverk Den nikomachiska etiken. Människor kan enligt honom vara vänner på grund nytta, nöje eller karaktär, och att vilja varandra gott ytterst för nyttans, nöjets eller karaktärens skull, konstituerar tre slags vänskap: nyttovänskap, nöjesvänskap och karaktärsvänskap. Nytto- och nöjesvänskaper är begränsade i avsikt och tid, för att vi önskar varandra ömsesidigt väl under den begränsade avsikt och tid som vi förblir nyttiga och nöjsamma för varandra. Detta gör nytto- och nöjesvänskaperna instabila, flyktiga och ytliga. Däremot om vi har vänskap baserad på karaktär, så begränsas inte vår välönskan i avsikt och tid, utan vi önskar alltid vännen gott i det fulla avseendet att han eller hon är en fin människa. Karaktärsvänskapen är fulländad såtillvida som karaktärsvännerna önskar varandra gott för vad de egentligen är. Givetvis förväntar och erfar karaktärsvännerna nytta och nöje av varandra, men vänskapen hänger inte ytterst på detta, utan deras intressen sammansmälter på ett djupgående sätt så att de delar varandras liv. Därför är karaktärsvänskaperna stabila, bestående och djupa, eftersom de förverkligar det goda livet för människan.

Säger Aristoteles oss något om vänskap på livets väg? I vilket fall önskar vi i denna gruppdialog fördjupa vår förståelse av vänskapen på livets väg. Dialogledare är filosofiprofessor och filosofisk praktiker Sebastian Rehnman. Avgiften är 150 kr inklusive kvällsmacka.

Dela detta

bottom of page