top of page

tors 28 apr.

|

Utbildningscentrum Göteborg

Vad är det att vara barmhärtig?

Att känna med och hjälpa den som inte kan kräva det, är viktigt för oss. Men om vad, för vilka skäl, hur mycket, på vilka sätt, var, när och med vilka bör vi vara barmhärtiga? Det undrar vi över i den här undersökande samtalsgemenskapen.

Registrering är stängd
Se andra evenemang

Tid & plats

28 apr. 2022 18:30 – 20:30

Utbildningscentrum Göteborg, Karl Johansgatan 72, 414 55 Göteborg, Sverige

Om gruppaktiviteten

Att vara barmhärtig, att ha hjärta för den arme, tycks viktigt för att leva väl, men det är inte minst svårt när vi inte er helt klara över vad, varför, var, när och hur vi skall känna med och hjälpa den som inte kan kräva det. Därför börjar vi dialogen med att bli stilla och låter envar under ett par tysta minuter försöka särskilt minnas ett särskilt tillfälle av att ha varit barmhärtig. Ty vi är samlade för att praktisera filosofi och det innebär att söka sin livsförståelse i sina vardagserfarenheter på vardagsspråket.

Vi fortsätter dialogen med en runda där envar som vill i ett par meningar delar sin enskilda erfarenhet av att vara barmhärtig. För att bli kloka, ja, visa behöver vi livserfarenhet och genom att lyssna till varandras erfarenheter vidgar vi vår förståelse. Med de delade erfarenheterna av att vara barmhärtig har vi etablerat en undrande och undersökande gemenskap för livet och levernet.

Men för att söka levnadsvisdom behöver vi stilla fördjupa vår förståelse. Vi väljer därför en av de delade erfarenheterna av barmhärtighet och om berättaren vill så återberättar denne sin episod utförligare. Vi övar oss därefter för livet och levernet genom att samarbeta till utökad förståelse. På livets väg tycks vi ofta förhastat bedöma istället för att fördjupat beskriva vad vi erfar. I dialogen samarbetar vi istället med att utarbeta en grundlig beskrivning av att vara barmhärtig genom att till exempel efterfråga vad berättaren känner, uppfattar, tänker, gör och vill när den förbarmar sig. På så vis gör vi tillsammans episoden till en minnesvärd berättelse för oss alla.

När vi så har etablerat en gemensam berättelse om att vara barmhärtig söker vi ögonblick i berättelsen där vi menar att barmhärtigheten särskilt kommer till uttryck. Vi försöker finna nyckelord eller nyckelfraser för att vara barmhärtig i dessa ögonblick. Vi samarbetar om våra enskilda meningar till gemensamma meningar. Med denna vidare förståelse kan vi fråga oss varför det är önskvärt att vara barmhärtig och hur det bidrar till att leva väl.

Vi avrundar dialogen genom att återvända till tystnaden för att i stillheten summera den vidare livsförståelse som samtalsgemenskapen gett oss. Vi låter envar dela hur denne menar sig fortsättningsvis kunna bry sig. Vi tackar varandra för samtalsgemenskapen och beger oss ut igen på livets väg.

Dialogledare är Sebastian Rehnman, filosofiprofessor (UiS), filosofisk praktiker (NSFP & SSFP) och existentiell vägledare (SEPT). Deltagarantalet är begränsat till 5-10 st. Avgiften är 150 kr.

Dela detta

bottom of page