top of page

tors 24 feb.

|

Sokratisk gruppdialog på Zoom

Vad är det att bry sig?

Att bry sig är viktigt för oss på livets väg. Kanske är vi då vare sig nonchalanta eller konforma utan övertygade om det viktiga. Men om vad, för vilka skäl, hur mycket, på vilka sätt, var, när och med vilken eller vilket bör vi bry oss? Det undrar vi över i den här undersökande samtalsgemenskapen.

Registrering är stängd
Se andra evenemang

Tid & plats

24 feb. 2022 18:00 – 20:00

Sokratisk gruppdialog på Zoom

Om gruppaktiviteten

Att bry sig tycks viktigt för att leva väl, men det är svårt när vi inte er helt klara över vad, varför, var, när och hur vi skall bry oss. Därför börjar vi dialogen med att bli stilla och låter envar under ett par tysta minuter försöka särskilt minnas ett särskilt tillfälle av att ha brytt sig. Ty vi är samlade för att praktisera filosofi och det innebär att söka sin livsförståelse i sina vardagserfarenheter på vardagsspråket.

Vi fortsätter dialogen med en runda där envar som vill delar i ett par meningar sin enskilda erfarenhet av att bry sig. För att bli kloka, ja, visa behöver vi livserfarenhet och genom att lyssna till varandras erfarenheter vidgar vi vår förståelse. Med de delade erfarenheterna av att vara bryende har vi etablerat en undrande och undersökande gemenskap för livet och levernet.

Men för att söka levnadsvisdom behöver vi stilla fördjupa vår förståelse. Vi väljer därför en av de delade erfarenheterna av att ha brytt sig och om berättaren vill så återberättar denne sin episod utförligare. Vi övar oss därefter för livet och levernet genom att samarbeta till utökad förståelse. På livets väg tycks vi ofta förhastat bedöma istället för att fördjupat beskriva vad vi erfar. I dialogen samarbetar vi istället med att utarbeta en grundlig beskrivning av att vara bryende genom att till exempel efterfråga vad berättaren uppfattar, känner, tänker, gör och vill när den bryr sig. På så vis gör vi tillsammans episoden till en minnesvärd berättelse för oss alla.

När vi så har etablerat en gemensam berättelse om att bry sig söker vi ögonblick i berättelsen där vi menar att bryendet särskilt kommer till uttryck. Vi försöker finna nyckelord eller nyckelfraser för att bry sig i dessa ögonblick. Vi samarbetar om våra enskilda meningar till gemensamma meningar. Med denna vidare förståelse kan vi fråga oss varför det är önskvärt att bry sig och hur det bidrar till att leva väl.

Vi avrundar dialogen genom att återvända till tystnaden för att i stillheten summera den vidare livsförståelse som samtalsgemenskapen gett oss. Vi låter envar dela hur denne menar sig fortsättningsvis kunna bry sig. Vi tackar varandra för samtalsgemenskapen och beger oss ut igen på livets väg.

Dialogledare är Sebastian Rehnman, filosofiprofessor (UiS), filosofisk praktiker (NSFP & SSFP) och existentiell vägledare (SEPT). Deltagarantalet är begränsat till 5-10 st. Avgiften är 150 kr. Länk till Zoom e-postas dagen före till föranmälda.

Dela detta

bottom of page