top of page

tors 27 okt.

|

Digital gruppdialog på Zoom

Vad är angeläget för dig nu?

På livets väg stöter vi på sådant som känns angeläget, men ofta saknar vi tid, rum och tillfälle för att stanna upp inför detta. I den här smågruppsdialogen börjar vi med en runda om vad som känns angeläget för envar nu, väljer ett av de angelägna ämnena och etablerar sedan en undrande gemenskap.

Registrering är stängd
Se andra dialoger

Tid & plats

27 okt. 2022 18:30 – 20:30

Digital gruppdialog på Zoom

Om gruppaktiviteten

Att samla sig och att komma till sig själv inför det som är angeläget tycks svårare än vad många av oss ofta förmodar. Många gånger söker vi inte svar på frågorna som angår oss för att kunna hantera våra vardagsrutiner. Då tycks vi lätt förbigå vad som ligger oss om hjärtat. Men i den här dialogen försöker vi finna ut vad som kännetecknar oss när vi stöter på något angeläget, trevar efter att uttala den betydelse som ligger outtalad i det som har stor betydelse för oss, och försöker överväga hur vi skall förhålla oss till det angelägna. Är det ett angeläget ting, ett angeläget val, angelägna känslor, angelägna tankar, en angelägen stämning, ja, vad är angeläget för dig nu?

I den här dialogen är inte samtalsämnet fastställt på förhand, utan vi fångar upp någons tema och fördjupar det i samtalsgemenskapen. Vi börjar därför dialogen med att bli stilla och låter envar under ett par tysta minuter försöka särskilt minnas ett särskilt tillfälle där det angelägna framträder. Ty vi är samlade för att praktisera filosofi och det innebär att söka sin livsförståelse i sina vardagserfarenheter på vardagsspråket. Vi vänder oss från det som eventuellt är frånvarande eller saknas i det angelägna och riktar oss till det närvarande eller den tillgång som önskas i det angelägna.

Vi fortsätter dialogen med en runda där envar som vill delar i ett par meningar sin självupplevda angelägenhet. För att bli kloka, ja, visa behöver vi livserfarenhet och genom att lyssna till varandras erfarenheter vidgar vi vår förståelse. Med de delade erfarenheterna av vad som angår oss har vi etablerat en undrande och undersökande gemenskap för livet och levernet. Men för att söka levnadsvisdom behöver vi stilla fördjupa vår förståelse. Vi väljer därför en av de delade erfarenheterna av det angelägna och om berättaren vill så återberättar denne sin episod utförligare. Vi övar oss därefter för livet och levernet genom att tillsammans famla efter orden och samarbeta till utökad förståelse. På livets väg tycks vi ofta förhastat bedöma istället för att fördjupat beskriva vad vi erfar. I dialogen samarbetar vi istället med att utarbeta en grundlig beskrivning av angelägenheten genom att till exempel efterfråga vad berättaren uppfattar, känner, tänker, gör och vill. På så vis skildrar vi tillsammans episoden till en minnesvärd berättelse för oss alla.

När vi så har etablerat en gemensam berättelse om det angelägna söker vi ögonblick i berättelsen där vi menar att detta kommer till uttryck. Vi försöker finna nyckelord eller nyckelfraser för angelägenhetens betydelse i dessa ögonblick. Vi samarbetar om våra enskilda meningar till gemensamma meningar. Med denna vidare förståelse kan vi fråga oss vad som gör angelägenheten liksom de med den förbundna uttrycken önskvärda och hur de bidrar till att leva väl.

Vi avrundar dialogen genom att återvända till tystnaden för att i stillheten summera den vidare livsförståelse som samtalsgemenskapen gett oss. Vi låter envar dela hur denne menar sig kunna bli mer uppmärksam på vad som är angeläget i livet och leva i enlighet med vad som är angeläget nu. Vi tackar varandra för samtalsgemenskapen och beger oss ut igen på livets väg.

Dialogledare är Sebastian Rehnman, filosofiprofessor (UiS), filosofisk praktiker (NSFP & SSFP) och existentiell vägledare (SEPT). Deltagarantalet är begränsat till 5-10 st. Avgiften är 150 kr. Länk till Zoom sänds ut till föranmälda dagen före dialogen.

Biljetter

  • Vad är angeläget för dig nu?

    150,00 kr
    Försäljning avslutad

Totalt

0,00 kr

Dela detta

bottom of page