top of page

tors 01 okt.

|

Digital dialog med programvaran Zoom

Vad är angeläget för dig nu?

På livets väg stöter vi på sådant som känns angeläget, men ofta saknar vi tid, rum och tillfälle för att stanna upp inför detta. I den här smågruppsdialogen börjar vi med en runda om vad som känns angeläget för envar nu, väljer ett av de angelägna ämnena och etablerar sedan en undrande gemenskap.

Anmälningstiden har utgått
Kika på andra dialoger

Tid & plats

01 okt. 2020 18:00 – 20:00

Digital dialog med programvaran Zoom

Om gruppaktiviteten

Att samla sig och att komma till sig själv inför det som är angeläget tycks svårare än vad många av oss ofta förmodar. Ofta söker vi inte svar på frågorna som berör för att kunna hantera vardagsrutinerna. Då tycks vi lätt förbigå vad som ligger oss om hjärtat. Men i den här dialogen försöker vi finna ut vad som kännetecknar oss när vi stöter på något angeläget, trevar efter att uttala den betydelse som ligger outtalad i det som har stor betydelse för oss, och försöker överväga hur vi skall förhålla oss till det angelägna. Är det en angelägen stämning, ett angeläget val, angelägna känslor, angelägna tankar, ja, vad är angeläget för dig nu?

I den här gruppdialogen är inte samtalsämnet fastställt på förhand, utan vi fångar upp någons tema och fördjupar det i samtalsgemenskapen. Vi vänder oss från det som eventuellt är frånvarande eller saknas i det angelägna och riktar oss till det närvarande eller den tillgång som önskas i det angelägna. Vi strävar efter att etablera en undrande och undersökande gemenskap där vi låter varandra ljudligt famla efter orden. Tillsammans blir vi mer uppmärksamma på våra formuleringar och når större klarhet om vad som är angeläget för oss. På så vis försöker vi dana oss själva att leva enligt vad som är angeläget nu.

Dialogledare är Sebastian Rehnman, filosofiprofessor och filosofisk praktiker. Deltagarantalet är begränsat till 5-10 st. Avgiften är 150 kr. Gratis för varslade och arbetslösa nykomlingar, medan återvändare i dessa grupper betalar halva priset. Plats eller videolänk e-postas dagen före till de föranmälda.

Dela detta

bottom of page