top of page

tors 11 apr.

|

Utbildningscentrum

Vad är angeläget för dig nu?

På livets väg stöter vi på sådant som känns angeläget, men ofta saknar vi tid, rum och tillfälle för att stanna upp inför detta. I den här smågruppsdialogen börjar vi med en runda om vad som känns angeläget för envar nu, väljer ett av de angelägna ämnena och etablera sedan en undrande gemenskap.

Anmälningstiden har utgått
Kika på andra dialoger

Tid & plats

11 apr. 2019 18:15 – 21:00

Utbildningscentrum, Karl Johansgatan 72, Göteborg

Om gruppaktiviteten

På livets väg stöter vi på sådant som känns angeläget, men ofta saknar vi tid, rum och tillfälle för att stanna upp inför detta. I den här smågruppsdialogen börjar vi med en runda om vad som känns angeläget för envar nu, väljer ett av de angelägna ämnena och etablerar sedan en undrande gemenskap.

Att samla sig och att komma till sig själv inför det som är angeläget tycks svårare än vad många av oss ofta förmodar. Ofta söker vi inte svar på frågorna som berör för att kunna hantera vardagsrutinerna. Då tycks vi lätt förbigå vad som ligger oss om hjärtat. Men i den här dialogen försöker vi finna ut vad som kännetecknar oss när vi stöter på något angeläget, trevar efter att uttala den betydelse som ligger outtalad i det som har stor betydelse för oss, och försöker överväga hur vi skall förhålla oss till det angelägna.

I den här gruppdialogen är inte samtalsämnet fastställt på förhand, utan vi fångar upp någons tema och fördjupar det i samtalsgemenskapen. Vi vänder oss från det som eventuellt är frånvarande eller saknas i det angelägna och riktar oss till det närvarande eller den tillgång som önskas i det angelägna. Vi strävar efter att etablera en undrande och undersökande gemenskap där vi låter varandra ljudligt famla efter orden. Tillsammans blir vi mer uppmärksamma på våra formuleringar och når större klarhet om vad som är angeläget för oss. På så vis försöker vi dana oss själva att leva enligt vad som är angeläget nu.

Dialogledare är filosofiprofessor och filosofisk praktiker Sebastian Rehnman. Avgiften är 150 kr inklusive kvällsmacka. Deltagarantalet är begränsat till 10 stycken.

Dela detta

bottom of page