top of page

lör 23 sep.

|

Bergåstjern sykehjem og omsorgsboliger

Personlig og profesjonell utvikling gjennom gruppedialog

På livets vei sørger vi for vår egen og andres velbefinnende. Men det er utfordrende. Mye står på spill ikke bare for den andre men også for en selv. Ved å undersøke sammen det selvopplevde og praksisnære kan vi styrke forståelsen både av oss selve og den andre. Det utvikler vi i dette kurset.

Anmälan är stängd
Se andra evenemang

Tid & plats

23 sep. 2023 10:00 – 24 sep. 2023 16:00

Bergåstjern sykehjem og omsorgsboliger, Bergåsveien 13, 4016 Stavanger, Norge

Om gruppaktiviteten

Når vi blir bevisst, innser og overveier det vi allerede vet om oss selv, vokser vi i omsorgen om andres og vår egen velvære. Men å forstå sin personlige så vel som sin profesjonelle erfaring er ikke bare utviklende men også utfordrende. Den inneholder ofte mye klokskap som kan være vanskelig å forløse selv og vi trenger hverandres støtte for å artikulere meningen med våre erfaringer. Dialogen, den felles undersøkelsen av våre erfaringer, er en fantastisk måte på å vokse både personlig og profesjonelt.

 

Dialoger med grupper benyttes derfor med kollegaer, brukere og pårørende for veiledning i personlige og profesjonelle, eksistensielle og etiske spørsmål. Slike gruppedialoger brukes blant annet på Universitetssykehuset Nord-Norge, St Olavs hospital og Sykehuset i Vestfold, og erfaringer fra hospice er, for eksempel, beskrevne av Finn Torbjørn Hansen i At undres ved livets afslutning. I dette kurset får du øve deg for slike dialoger.

Kursopplegget er erfarings- og øvingsbasert. Vi begynner kurset ved å direkte erfare en gruppedialog på en relevant personlig og profesjonell, eksistensiell og etisk tema. Vi starter med å bli stille og la alle og enhver særskilt huske en særskilt episode av en egen opplevelse av tematikken. Vi fortsetter dialogen med en runde hvor enhver som ønsker kan dele det selvopplevde i et par setninger. Gjennom å dele opplevelsene etablerer vi et undrende og utforskende fellesskap. Vi velger deretter en av de delte opplevelsene og lar fortelleren beskrive sin erfaring mer utførlig. Vi utarbeider deretter sammen en grundig beskrivelse av det selvopplevde ved, for eksempel, å spørre hva fortelleren føler, oppfatter, tenker, gjør og ønsker. På denne måten gjør vi episoden til en minneverdig historie for oss alle. Når vi da har etablert en felles fortelling, søker vi etter øyeblikk i fortellingen der vi mener at tematikken kommer til uttrykk og prøver å finne nøkkelord eller nøkkelfraser for betydningen. Vi samarbeider videre om våre enkelte meninger til felles meninger. Vi avrunder dialogen ved å vende tilbake til stillheten der vi oppsummerer den videre forståelse som samtalefellesskapet har gitt oss og deler hva vi tar med oss. 

Resten av kurshelgen går vi igjennom ennå en gruppedialog skritt for skritt. Vi veksler mellom undervisning og øving i hver del. Du får anledning til å prøve selv hvis du ønsker og vi drøfter alternative måter på å gjennomføre ulike deler. Målet er at du skal kunne lede liknende dialoger for personlig og profesjonell utvikling.

Vi møtes kl. 10:00-16:00 begge dager. Deltakerantallet er begrenset til 10 st. Prisen for de to kursdagene, inklusive møtemat i kafeen begge dager (lunsjmat, isvann, kaffi/te og fruktfat), er 2900;- (Meld fra hvis du har matallergi eller ønske om vegetarmat.)

Lærer er Sebastian Rehnman, professor i filosofi, Universitetet i Stavanger; professor II, VID vitenskapelige høgskole; filosofisk praktiker, lærer og veileder i Norsk selskap for filosofisk praksis (NSFP); eksistensiell veileder og vitenskapelig medlem av Sällskapet för existentiell psykoterapi (SEPT), og konsulent ved Livssyns- og samtaletjenesten, Sykehuset i Vestfold.

Dela detta

bottom of page