top of page

lör 15 apr.

|

Arbeidsforskningsinstituttet

Kurs i sokratisk gruppedialog

Norsk selskap for filosofisk praksis (NSFP) tilbyr følgende kurs som fører frem til status som godkjent fasilitator for Sokratisk gruppedialog, NSFP.

Registrering är stängd
Se andra evenemang

Tid & plats

15 apr. 2023 10:00 – 16 apr. 2023 16:00

Arbeidsforskningsinstituttet, Stensberggata 26, 0170 Oslo, Norge

Om gruppaktiviteten

Kurset tilbys primært medlemmer och studenter i NSFP, men ved ledig plass kan også andre delta etter individuell vurdering.

Kurset går over to dager, kl. 10-16. I tillegg forutsettes følgende aktivitet/øvelse utenom samlingene:

● Selvstendig fasilitering av tre dialoger med minst tre eksterne deltakere i hver.

  • I de to første dialogene skal det være en medstudent som observatør.
  • I den siste dialogen skal kurslæreren være til stede som observatør deler av tiden.
  • Etter hver av de to første dialogene skal det skrives en kort rapport om erfaringene som ble gjort.

● Deltakelse i to dialoger som dialogdeltaker.

● Det er mulig å invitere andre studenter og/eller lærere som deltakere i dialogene i tillegg til de eksterne deltakerne

Lesepensum

Hansen, Finn Thorbjørn, Den sokratiske dialoggruppe, København: Gyldendal, 2000. Utdrag, finnes som pdf.

Herrestad, Henning, «Short Socratic Dialogue”. I Svare, Holt og Herrestad (red.), Philosophy in Society. Proceedings of the Sixth International Conference on Philosophy in Practice, Oslo: Unipub 2002, s 91-104.

Platon. Laches. I: Samlede verker, bind 2. (1999). Oslo: Vidarforlagets kulturbibliotek. (Eller i en annen versjon.)

Rehnman, Sebastian, "Knowing ourselves in fellow enquiry: how Socratic dialogue facilitates personal development.”

Svare, Helge Den gode samtalen, Kunsten å føre dialog, Oslo: Pax 2006. kapittel 9, 13 og 14.

Svare, Helge  ”Socratic dialogue and narrative theory.” I Brune, Jens Peter; Horst Gronke og Dieter Krohn (red.). The challenge of dialogue – Socratic dialogue and other forms of dialogue in different political systems and cultures. Berlin: LIT-Verlag, 2010, s 63-72.

Rapportene

I de to rapportene skal det i korthet gjøres rede for:

● Hva skjedde underveis?

● Hvilke strategiske valg gjorde du, og hvordan var de begrunnet?

● Hva gjorde du som du i ettertid synes var vellykket?

● Hva gjorde du som du i ettertid synes du kunne ha gjort annerledes/bedre?

Pris for kurset, inkl. en times observasjon av lærer: Kr 2500.-

Lærer

Helge Svare er forsker I, OsloMet – storbyuniversitetet, professor II, Universitet i Oslo, og filosofisk praktiker, lærer og veileder i NSFP.

Sebastian Rehnman er professor i filosofi, Universitetet i Stavanger, professor II, VID vitenskapelige høgskole,  filosofisk praktiker, lærer og veileder i NSFP, og eksistensiell veileder og vitenskapelig medlem av Sällskapet för existentiell psykoterapi.

Dela detta

bottom of page