top of page

tors 12 okt.

|

Göteborg

Introduktionskurs i existentiell filosofi, psykoterapi och vägledning

Utmaningar i mitt liv och leverne väcker frågor om vad det innebär för mig att vara människa. Att anta sina egna eller den andres livsutmaningar kräver färdigheter. Den här kursen stärker dig i omsorgsyrken att samtala om livsutmaningar.

Tid och plats

12 okt. 10:00 – 14 okt. 15:00

Göteborg, Adress annonseras senare

Om gruppdialogen

Kursbeskrivning

På livets väg utmanas vi ofta. Vi ställs inför grundläggande frågor om döden och livet, sjukdom och hälsa, frihet och ansvar, ensamhet och gemenskap, mening och meningslöshet, värde och värdighet, lycka och olycka. Att ta emot och inte stå emot dessa utmaningar kan i sig vara utmanande. Därför övar vi oss i den här kursen för en mångfald färdigheter till att gemensamt kunna undersöka den mänskliga existensen i samtal.

Sällskapet för existentiell psykoterapi, SEPT, anordnar sedan drygt 15 år tillbaka en introduktionskurs i existentiell filosofi, psykoterapi och vägledning under tre  intensiva dagar. Utbildningen passar dig som är yrkesverksam med olika slags samtal och syftar till att ge dig grundläggande förståelse av hur du kan använda existentiell filosofi i undersökande gemenskaper. Kursen passar även dig som är intresserad av tillvägagångssättet. Du behöver inga förkunskaper.

Kursen redogör för hur existentiell filosofi kan tillämpas inom rådgörande, vårdande och behandlande verksamheter för till exempel psykoterapi, vägledning, medicin, skola och socialt arbete. Särskilt studeras den existentiella terapins relevans för bemötande av personer utsatta för såväl livskriser som traumatiska kriser, nedstämdhet, utmattningsreaktioner och sorg.

Kursens upplägg och struktur Kursen omfattar tre intensiva dagar med schemalagd undervisning under sammanlagt 20 lektionstimmar. Den börjar torsdag kl. 10.00 och slutar lördag kl. 15.00. Kursen utgår från utmaningar i att samtala om livsutmaningar (problembaserat lärande (PBL)) och varvar föreläsningar, reflektion och övningar i grupp. Intyg erhålls efter genomgången kurs. För dem som önskar förbereda sig, rekommenderar vi läsning av nedanstående litteratur. Vid varje föreläsningspass ingår övningar och reflektion i smågrupp. I slutet av dagen, samlas vi för gemensam reflektion.

Dela denna gruppdialog

bottom of page