top of page

tis 03 mars

|

Hiimsmoenkollektivet

Hva er viktig for deg nå?

På livets vei støter vi på mangt som føles viktig, men mangler ofte tid, rom og anledning til å stanse og finne ut av hva dette er. I denne smågruppedialogen begynner vi med en runde der hver enkelt deler hva som føles viktig i livet her og nå, og vi velger et av temaene som vi utforsker undrende.

Registrering är stängd
Se andra evenemang

Tid & plats

03 mars 2020 18:00 – 20:00

Hiimsmoenkollektivet, Langgata 2, 4013 Stavanger, Norway

Om gruppaktiviteten

Å samle seg og komme til seg selv i møte med det vi står ovenfor kan være vanskeligere enn mange av oss ofte antar. For å kunne håndtere hverdagens oppgaver og rutiner søker vi ofte ikke svar på de spørsmålene som berører og beveger oss. Da kan vi fort overse det som virkelig ligger oss på hjertet. I denne smågruppedialogen prøver vi å finne ut av hva som skjer med oss når vi støter på noe viktig og sentralt, når vi streber etter å sette ord på hvilken uuttalt betydning som ligger i det som virkelig er viktig for oss, og forsøker å overveie hvordan vi kan forholde oss til det som forekommer oss betydningsfullt.  I denne dialogen er samtaleemne ikke bestemt på forhånd. Vi fanger opp en av deltakernes anliggender og fordyper oss i temaet gjennom samtalefellesskapet. Vi ser bort fra eventuelle savn eller mangler ved anliggendet, og retter oss mot det nærværende eller den tilgang vi ønsker til det som virkelig angår oss. Vi forsøker å etablere et undrende og undersøkende fellesskap der vi gir hverandre rom til å søke etter og famle med ordene. Sammen blir vi mer bevisste på våre ord og formuleringer, og når frem til større innsikt i hva det viktige og betydningsfulle er for oss. På denne måten prøver vi å danne oss selve til å kunne leve i overensstemmelse med det som er betydningsfullt, her og nå.   Dialogleder er filosofiprofessor og filosofisk praktiker Sebastian Rehnman. Avgiften er 150 kr. Antall deltagere er begrenset til 10 stk.

Dela detta

bottom of page