top of page

ons 18 dec.

|

Hiimsmoenkollektivet Stavanger

Hva er vennskap?

Å være en venn og ha venner er viktig for oss. Men hva slags venn trenger vi å være og finne for å leve godt? I denne gruppedialogen tar vi utgangspunkt i våre hverdagsopplevelser og prøver med felles undring og utforskning på hverdagsspråket å utdype vår forståelse av vennskap på livets vei.

Registrering är stängd
Se andra evenemang

Tid & plats

18 dec. 2019 18:00 – 20:00

Hiimsmoenkollektivet Stavanger, Langgata 2, 4013 Stavanger

Om gruppaktiviteten

Vi er ikke de første til å grunne om vennskap, uten vi inngår i en tradisjon som strever etter i å sette inn vennskapen i en helhetlig forståelse av livet. Et av de mest betydningsfulle forsøkene på å forstå vennskap finnes i Aristoteles hovedverk Den nikomakiske etikk. Ifølge ham kan mennesker være venner på grunn av nytte, nytelse eller karakter, og ville hverandre vel for nyttens, nytelsens eller karakterens skyld. Da blir det tre slags vennskap: nyttevennskap, nytelsesvennskap og karaktervennskap. Nytte- og nytelsesvennskap er begrenset i hensikt og tid, ettersom vi da ønsker hverandre godt under den begrensede hensikt og tid som vi er til nytte og nytelse for hverandre. Dette gjør nytte- og nytelsesvennskapene ustabile, flyktige og overfladiske. Hvis vi derimot har vennskap basert på karakter, er vår gjensidige velvilje ikke begrenset i formål og tid, uten vi ønsker alltid vennen vel i full hensikt at han eller hun er et fint menneske. Karaktervennskapet er fullendt slik at karaktervennene ønsker hverandre godt for det de virkelig er. Selvfølgelig forventer karaktervennene nytte og nytelse fra hverandre, men vennskapet er ikke ytterst avhengig av dette, uten interessene deres smelter sammen på en dyp måte slik at de deler hverandres liv. Derfor er karektervennskapene stabile, varige og dype, ettersom de virkeliggjør det gode livet for mennesket. Sier Aristoteles oss noe om vennskap på livets vei?

Uansett hva Aristoteles tenkte om vennskap ønsker vi i denne dialogen undre og undersøke sammen hva vennskap er – for livets skyld. Vennligt lytter vi til enhvers opplevelse av vennskap på livets vei og tenker sammen etter hva vårt hverdagsspråk forteller oss om vennskap for det gode livet. Ved å øve på at vi hver for oss prøver å gjenkjenne og i fellesskap utdype vår forståelse, søker vi å danne oss selve med den helhetsforståelse av livet som vi strever etter. På denne måten støtter gruppedialogen oss i vår famlende forståelse av å være og ha venner på livets vei.

Dialogleder er filosofiprofessor og filosofisk praktiker Sebastian Rehnman. Avgiften er 150 kr. Antall deltagere er begrenset til 10 stk.

Dela detta

bottom of page