top of page

tis 17 nov.

|

Digital gruppedialog på Zoom

Hva er tilhørighet?

På livets vei er det viktig for oss å høre til, men ikke all tilhørighet er god. Hva er den gode tilhørigheten og hva er det som gjør den god, ja, hva er det gode vi tilhører? Det undrer vi oss over i dette utforskende samtalefellesskapet.

Registrering är stängd
Se andra evenemang

Tid & plats

17 nov. 2020 18:00 – 20:00

Digital gruppedialog på Zoom

Om gruppaktiviteten

Vi mennesker synes alltid og overalt å inngå i sammenhenger, og en betydelig del av disse sammenhengene ser ofte ut til å være andre mennesker, våre medmennesker. Vi tilhører andre etter fødsel, oppvekst, skole, arbeid, tradisjon, interesser og mer. Vi er stort sett en del av hverandre og tilhører hverandre. Våre liv synes alltid og overalt å tilhøre andre. Men hva er denne tilhørigheten?

Det må antas at vi ikke først forstår at vi tilhører andre og derfor velger å tilhøre dem, men vi tilhører først andre og kan senere forstå og velge eller ikke velge å tilhøre andre. Men hvem forstår og velger vi å tilhøre? Hvordan er de vi tilhører og hvordan er vi som tilhør dem? Hva er det som gjør eller får oss til å høre sammen, høre til andre, tilhøre hverandre? Er det noen vi burde tilhøre, og i så fall hvem ville de være? Hvor eller i hvilket fellesskap er det godt for oss å tilhøre og for hvilket fellesskap er det godt at vi hører hjemme?

I denne dialogen hører vi til et felleskap som undrer over og søker livsforståelse under begrepet tilhørighet. Vi etablerer kveldens gruppetilhørighet ved at hver enkelt søker selverkjennelse i et særskilt minne fra en særskilt episode om god tilhørighet. Vi tar en runde for å høre i hverdagsspråket at vi deler hverdagsopplevelser av tilhørighet. Vi velger deretter en av disse episodene og søker sammen å utarbeide en rik felles historie om den selvopplevde tilhørigheten for å beskrive og bedømme hva det gode er å tilhøre. Vi undrer og undersøker sammen hva den oppfatter, føler og velger som tilhører et godt fellesskap. Avslutningsvis avrunder vi med at alle får dele det de har med seg fra dialogen for å øve og forme seg i livet.

Dialogleder er Sebastian Rehnman, filosofiprofessor og filosofisk praktiker. Deltakerantallet er begrenset til 5-10 st.

Prisen er 150 kr. Videolenke e-postes påmeldte dagen før.

Dela detta

bottom of page