top of page

tis 16 juni

|

Zoom

Hva er sublimt?

Mange vitner om at de av og til (kanskje) på terskelen av det bevisste erfarer det opphøyde og storslagne i livet; en type skjønnhetsopplevelse. I denne dialogen forsøker vi å undre oss sammen, ja kanskje til og med forundres sammen, og undersøke opplevelsens betydning for det gode liv.

Registrering är stängd
Se andra dialoger

Tid & plats

16 juni 2020 18:00 – 20:00

Zoom

Om gruppaktiviteten

Mange av oss fornemmer eller aner nå og da det vakre, opphøyde, storslagne og høystemte når hverdagens rutiner viker, og vi blir grepet av naturen eller kunsten. For å uttrykke denne fornemmelsen har vi lånt “sublimis” fra latinsk. Er det fordi vi aner noe under (sub) terskelen (limen) til bevisstheten? Det sies ofte at det sublime er forbindelsen mellom objektet og subjektet. Men hva er det - om vi forsøker å bevisstgjøre oss skjønnhetsopplevelsen? Er det at naturen og kunsten overvelder oss? Eller er det at den ennå uforklarte naturen og kunsten overvelder oss? Eller er det at det overhodet finnes natur og kunst isteden for ingenting som overvelder oss? Dette må vi forsøke å bevisstgjøre oss i fellesskap. Er det sublime en sinnsstemning som kan gå over i bevisste oppfatninger, følelser og valg? Om vi trår over terskelen til det sublime og lar det prege våre liv og vår personlighet, hvem blir vi da? Kanskje vi da ikke bare sublimerer vår språkbruk overfor båtmotoren som viser seg vanskelig å starte, men også foredler vår livskraft gjennom møter med det uutsigelig opphøyde og storslåtte. Det synes overveldende.

Den sublime samtale kalles dialog. Vi innleder dialogen med en avslappet runde der hver enkelt utsier en selvopplevd fornemmelse av det sublime, så vi også kan oppleve det sublime i å lytte til hverandres stemmer. Avstemte og i stemning søker vi å trå over hverdagens terskel mot å utforske og undersøke det høystemte, så vi kan tydeliggjøre det sublimes betydning, og mestre det i livet fremover. Sublimt ønsker vi å vandre videre på livets vei.

Sebastian Rehnman, filosofiprofessor og filosofisk praktiker leder dialogen. Antall deltakere er begrenset til 5-10. Pris 150,-. Dialogen er gratis for varslede og arbeidssøkende som deltar for første gang, mens varslede og arbeidssøkende gjengangere betaler halve prisen. Videolenke e-postes påmeldte dagen før.

Dela detta

bottom of page