top of page

tors 20 jan.

|

Sokratisk gruppedialog på Zoom

Hva er sjenerøsitet?

På livets vei ønsker vi å være sjenerøse. Ved å være sjenerøse holder vi oss midt på livets vei mens vi faller i grøftene ved å være såvel gnien som sløsete. Men hva vil det si å være sjenerøs? Dette lurer vi på i dette undersøkende samtalefelleskapet.

Registrering är stängd
Se andra evenemang

Tid & plats

20 jan. 2022 18:00 – 20:00

Sokratisk gruppedialog på Zoom

Om gruppaktiviteten

Vi vil vi være sjenerøse, men det er vanskelig å være sjenerøs når vi ikke er helt klar over hva det er. Derfor starter vi dialogen med å bli stille og la alle i et par tause minutter prøve å særskilt huske en særskilt erfaring av å være sjenerøs. For vi er samlet til å praktisere filosofi, og det betyr å søke sin livsforståelse i sine hverdagsopplevelser på hverdagsspråket.

Vi fortsetter dialogen med en runde hvor enhver som ønsker kan dele sin erfaring av å være sjenerøs i et par setninger. For å bli kloke, ja, vise trenger vi livserfaring og ved å lytte til hverandres erfaringer utvider vi vår forståelse. Gjennom de delte opplevelsene av sjenerøsitet har vi etablert et undrende og utforskende fellesskap for liv og livsførsel.

Men for å søke livsvisdom trenger vi fordypning i vår forståelse. Vi velger derfor en av de delte opplevelsene av å være sjenerøs og lar fortelleren beskrive sin erfaring mer utførlig. Vi øver oss deretter i samarbeid om økt livsforståelse. På livets vei ser vi ofte ut til å forhastet bedømme i stedet for å fordypet beskrive hva vi opplever. I dialogen samarbeider vi i stedet for å utarbeide en grundig beskrivelse av hva det er å være sjenerøs ved for eksempel å spørre hva fortelleren oppfatter, føler, tenker, gjør og vil. På denne måten gjør vi episoden til en minneverdig historie for oss alle.

Når vi da har etablert en felles fortelling om  å være sjenerøs, søker vi etter øyeblikk i fortellingen der vi mener at det å være sjenerøs kommer til uttrykk. Vi prøver å finne nøkkelord eller nøkkelfraser for betydningen av å bare være i disse øyeblikkene. Vi samarbeider om våre enkelte meninger til felles meninger. Med denne videre forståelsen kan vi spørre oss hvordan å være sjenerøs bidrar til å leve godt.

Vi avrunder dialogen ved å vende tilbake til stillheten der vi oppsummerer den videre livsforståelse som samtalefellesskapet har gitt oss. Vi lar enhver dele hvordan de mener de kan etterfølge å være sjenerøs på livets vei. Vi takker hverandre for samtalefellesskapet og går ut igjen i livet.

Dialogleder er Sebastian Rehnman, filosofiprofessor (UiS), filosofisk praktiker (NSFP & SSFP) og ekistensiell veileder (SEPT). Deltakerantallet er begrenset til 5-10 st. Prisen er 150 kr. Videolenke e-postes påmeldte dagen før.

Dela detta

bottom of page