top of page

tis 08 dec.

|

Digital gruppedialog på Zoom

Hva er sjelero?

Livets vei er iblant utfordrende, ja, opprørende for oss. Vi kan sannsynligvis ikke unngå livets uorden, men vi kan oppføre oss rolig i og gjennom uorden. Men hva er slik sjelero og hvordan kan vi forme oss med den? Det undrer vi oss over i dette utforskende samtalefellesskapet.

Registrering är stängd
Se andra evenemang

Tid & plats

08 dec. 2020 18:00 – 20:00

Digital gruppedialog på Zoom

Om gruppaktiviteten

Vi ønsker sjelero for å leve vel, men det er vanskelig å oppnå det når vi ikke er helt klar over hva sjelero er. Derfor starter vi dialogen med å bli stille og la alle i et par tause minutter prøve å særskilt huske en særskilt erfaring med selvopplevd sjelero. For vi er samlet til å praktisere filosofi, og det betyr å søke sin livsforståelse i sine hverdagsopplevelser på hverdagsspråket.

Vi fortsetter dialogen med en runde hvor enhver som ønsker kan dele sin erfaring av selvopplevd sjelero i et par setninger. For å bli klok, ja, vis trenger vi livserfaring og ved å lytte til hverandres erfaringer utvider vi vår forståelse. Gjennom de delte opplevelsene av sjelero har vi etablert et undrende og utforskende fellesskap for liv og livsførsel.

Men for å søke livsvisdom trenger vi fordypning i vår forståelse. Vi velger derfor en av de delte opplevelsene av sjelero og lar fortelleren beskrive sin erfaring mer utførlig. Vi øver oss deretter i samarbeid om økt livsforståelse. På livets vei ser vi ofte ut til å forhastet bedømme i stedet for å fordypet beskrive hva vi opplever. I dialogen samarbeider vi i stedet for å utarbeide en grundig beskrivelse av den selvopplevde sjeleroen ved for eksempel å spørre hva fortelleren oppfatter, føler og gjør. På denne måten gjør vi episoden til en minneverdig historie for oss alle.

Når vi da har etablert en felles fortelling om sjelero, søker vi etter øyeblikk i fortellingen der vi mener at sjelero kommer til uttrykk. Vi prøver å finne nøkkelord eller nøkkelfraser for betydningen av sjelero i disse øyeblikkene. Vi samarbeider om våre enkelte meninger til felles meninger. Med denne videre forståelsen kan vi spørre oss hvordan sjelero bidrar til å leve vel.

Vi avrunder dialogen ved å vende tilbake til stillheten der vi oppsummerer den videre livsforståelse som samtalefellesskapet har gitt oss. Vi lar enhver dele hvordan de mener de kan fortsette å praktisere sjelero. Vi takker hverandre for samtalefellesskapet og går ut igjen på livets vei.

Dialogleder er Sebastian Rehnman, filosofiprofessor og filosofisk praktiker. Deltakerantallet er begrenset til 5-10 st.

Prisen er 150 kr. Videolenke e-postes påmeldte dagen før.

Dela detta

bottom of page