top of page

tis 11 maj

|

Sokratisk gruppedialog på Zoom

Hva er sensitivitet?

På livets vei ønsker vi å være følsomme for personlige, forretningsmessige og sikkerhetsmessige forhold. Men for mye og for lite psykisk eller fysisk påvirkning forderver alt. Derfor undrer vi oss over sensitivitet i dette utforskende samtalefellesskapet.

Registrering är stängd
Se andra evenemang

Tid & plats

11 maj 2021 18:00 – 20:00

Sokratisk gruppedialog på Zoom

Om gruppaktiviteten

Vi trenger sensitivitet for å leve godt, men det er vanskelig å være sensitiv når vi ikke er helt klar over hva det er. Derfor starter vi dialogen med å bli stille og la alle i et par tause minutter prøve å særskilt huske en særskilt erfaring med selvopplevd sensitivitet. For vi er samlet til å praktisere filosofi, og det betyr å søke sin livsforståelse i sine hverdagsopplevelser på hverdagsspråket.

Vi fortsetter dialogen med en runde hvor enhver som ønsker kan dele sin erfaring av selvopplevd sensitivitet i et par setninger. For å bli klok, ja, vis trenger vi livserfaring og ved å lytte til hverandres erfaringer utvider vi vår forståelse. Gjennom de delte opplevelsene av sensitivitet har vi etablert et undrende og utforskende fellesskap for liv og livsførsel.

Men for å søke livsvisdom trenger vi fordypning i vår forståelse. Vi velger derfor en av de delte opplevelsene av sensitivitet og lar fortelleren beskrive sin erfaring mer utførlig. Vi øver oss deretter i samarbeid om økt livsforståelse. På livets vei ser vi ofte ut til å forhastet bedømme i stedet for å fordypet beskrive hva vi opplever. I dialogen samarbeider vi i stedet for å utarbeide en grundig beskrivelse av den selvopplevde sensitiviteten ved for eksempel å spørre hva fortelleren oppfatter, føler, tenker, gjør og vil. På denne måten gjør vi episoden til en minneverdig historie for oss alle.

Når vi da har etablert en felles fortelling om sensitivitet, søker vi etter øyeblikk i fortellingen der vi mener at det å være sensitiv kommer til uttrykk. Vi prøver å finne nøkkelord eller nøkkelfraser for betydningen av sensitivitet i disse øyeblikkene. Vi samarbeider om våre enkelte meninger til felles meninger. Med denne videre forståelsen kan vi spørre oss hvordan sensitivitet bidrar til å leve godt.

Vi avrunder dialogen ved å vende tilbake til stillheten der vi oppsummerer den videre livsforståelse som samtalefellesskapet har gitt oss. Vi lar enhver dele hvordan de mener de kan fortsette å være sensitive. Vi takker hverandre for samtalefellesskapet og går ut igjen på livets vei.

Dialogleder er Sebastian Rehnman, filosofiprofessor (UiS), filosofisk praktiker (NSFP & SSFP) og ekistensiell veileder (SEPT). Deltakerantallet er begrenset til 5-10 st. Prisen er 150 kr. Videolenke e-postes påmeldte dagen før.

Dela detta

bottom of page