top of page

tors 09 feb.

|

Sokratisk gruppedialog på Zoom

Hva er romantikk?

Vår lengsel etter kroppslig ømhet og nærhet kan være så vel blind som seende, berusende som nøktern, heftig som dyp, uskjønnsom som skjønnsom. Men den gjensidige kroppsgleden virker for viktig til å etterleves på ureflektert måte. Derfor vil vi undersøke den gode romantikken.

Registrering är stängd
Se andra evenemang

Tid & plats

09 feb. 2023 18:30 – 20:30

Sokratisk gruppedialog på Zoom

Om gruppaktiviteten

Vi ønsker god romantikk men det er vanskelig å oppnå det når vi ikke er helt klar over hva den romantikken er. Derfor starter vi dialogen med å bli stille og la alle i et par tause minutter prøve å særskilt huske en særskilt erfaring med selvopplevd romantikk. For vi er samlet til å praktisere filosofi, og det betyr å søke sin livsforståelse i sine hverdagsopplevelser på hverdagsspråket.

Vi fortsetter dialogen med en runde hvor enhver som ønsker kan dele sin erfaring av selvopplevd romantikk i et par setninger. For å bli klok, ja, vis trenger vi livserfaring og ved å lytte til hverandres erfaringer utvider vi vår forståelse. Gjennom de delte opplevelsene av god romantikk har vi etablert et undrende og utforskende fellesskap for liv og livsførsel.

Men for å søke livsvisdom trenger vi fordypning i vår forståelse. Vi velger derfor en av de delte opplevelsene av romantikk og lar fortelleren beskrive sin erfaring mer utførlig. Vi øver oss deretter i samarbeid om økt livsforståelse. På livets vei ser vi ofte ut til å forhastet bedømme i stedet for å fordypet beskrive hva vi opplever. I dialogen samarbeider vi i stedet for å utarbeide en grundig beskrivelse av den selvopplevde romantikken ved for eksempel å spørre hva fortelleren oppfatter, føler og gjør. På denne måten gjør vi episoden til en minneverdig historie for oss alle.

Når vi da har etablert en felles fortelling om god romantikk, søker vi etter øyeblikk i fortellingen der vi mener at romantikken kommer til uttrykk. Vi prøver å finne nøkkelord eller nøkkelfraser for betydningen av god romantikk i disse øyeblikkene. Vi samarbeider om våre enkelte meninger til felles meninger. Med denne videre forståelsen kan vi spørre oss hvordan romantikk bidrar til å leve godt.

Vi avrunder dialogen ved å vende tilbake til stillheten der vi oppsummerer den videre livsforståelse som samtalefellesskapet har gitt oss. Vi lar enhver dele hvordan de mener de kan fortsette å praktisere god romantikk. Vi takker hverandre for samtalefellesskapet og går ut igjen på livets vei.

Dialogleder er Sebastian Rehnman, filosofiprofessor (UiS), filosofisk praktiker (NSFP & SSFP) og ekistensiell veileder (SEPT). Deltakerantallet er begrenset til 5-10 st. Prisen er 150 kr. Videolenke e-postes påmeldte dagen før.

Dela detta

bottom of page