top of page

tors 22 sep.

|

Zoom

Hva er respekt?

Å vise og bli viset aktelse er viktig på livets vei. Men om hva, av hvilke grunner, hvor mye, på hvilke måter, hvor, når og med hvilke skal vi ha respekt? Det lurer vi på i dette undersøkende samtalefelleskapet.

Registrering är stängd
Se andra evenemang

Tid & plats

22 sep. 2022 18:30 – 20:30

Zoom

Om gruppaktiviteten

Å vise seg selv og andre eller annet respekt virker viktig for å leve godt, men det er vanskelig ikke minst når vi ikke helt forstår hva, hvorfor, hvor, når og hvordan respekt er. Derfor starter vi dialogen med å bli stille og la alle i et par tause minutter prøve å særskilt huske en særskilt erfaring av respekt. For vi er samlet til å praktisere filosofi, og det betyr å søke sin livsforståelse i sine hverdagsopplevelser på hverdagsspråket.

Vi fortsetter dialogen med en runde hvor enhver som ønsker kan dele sin erfaring av respekt i et par setninger. For å bli kloke, ja, vise trenger vi livserfaring og ved å lytte til hverandres erfaringer utvider vi vår forståelse. Gjennom de delte opplevelsene av å vise aktelse har vi etablert et undrende og utforskende fellesskap for liv og livsførsel.

Men for å søke livsvisdom trenger vi fordypning i vår forståelse. Vi velger derfor en av de delte opplevelsene av respekt og lar fortelleren beskrive sin erfaring mer utførlig. Vi øver oss deretter i samarbeid om økt livsforståelse. På livets vei ser vi ofte ut til å forhastet bedømme i stedet for å fordypet beskrive hva vi opplever. I dialogen samarbeider vi i stedet for å utarbeide en grundig beskrivelse av hva det er å respektere ved for eksempel å spørre hva fortelleren føler, oppfatter, tenker, gjør og vil. På denne måten gjør vi episoden til en minneverdig historie for oss alle.

Når vi da har etablert en felles fortelling om respekt søker vi etter øyeblikk i fortellingen der vi mener at dette kommer til uttrykk. Vi prøver å finne nøkkelord eller nøkkelfraser for betydningen av respekt i disse øyeblikkene. Vi samarbeider om våre enkelte meninger til felles meninger. Med denne videre forståelsen kan vi spørre oss hvordan respekt bidrar til å leve godt.

Vi avrunder dialogen ved å vende tilbake til stillheten der vi oppsummerer den videre livsforståelse som samtalefellesskapet har gitt oss. Vi lar enhver dele hvordan de mener de kan etterfølge å vise seg selv, andre og annet respekt på livets vei. Vi takker hverandre for samtalefellesskapet og går ut igjen i livet.

Dialogleder er Sebastian Rehnman, filosofiprofessor (UiS), filosofisk praktiker (NSFP & SSFP) og ekistensiell veileder (SEPT). Deltakerantallet er begrenset til 5-10 st. Prisen er 150 kr. Videolenke e-postes påmeldte dagen før.

Biljetter

  • Hva er respekt? Gruppedialog

    150,00 kr
    Försäljning avslutad

Totalt

0,00 kr

Dela detta

bottom of page