top of page

tis 13 apr.

|

Sokratisk gruppedialog på Zoom

Hva er motstandskraft?

På livets vei trenger vi ofte kraft til å gjøre motstand og tåle påkjenning. Men er det evnen til å motstå hva som helst, hvor som helst, når som helst og på hvilken måte som helst? Det undrer vi oss over i dette utforskende samtalefellesskapet.

Registrering är stängd
Se andra evenemang

Tid & plats

13 apr. 2021 18:00 – 20:00

Sokratisk gruppedialog på Zoom

Om gruppaktiviteten

Vi trenger motstandskraft for å leve godt, men det er vanskelig å ha når vi ikke er helt klar over hva motstandskraft er. Derfor starter vi dialogen med å bli stille og la alle i et par tause minutter prøve å særskilt huske en særskilt erfaring med selvopplevd motstandskraft. For vi er samlet til å praktisere filosofi, og det betyr å søke sin livsforståelse i sine hverdagsopplevelser på hverdagsspråket.

Vi fortsetter dialogen med en runde hvor enhver som ønsker kan dele sin erfaring av selvopplevd motstandskraft i et par setninger. For å bli klok, ja, vis trenger vi livserfaring og ved å lytte til hverandres erfaringer utvider vi vår forståelse. Gjennom de delte opplevelsene av motstandskraft har vi etablert et undrende og utforskende fellesskap for liv og livsførsel.

Men for å søke livsvisdom trenger vi fordypning i vår forståelse. Vi velger derfor en av de delte opplevelsene av motstandskraft og lar fortelleren beskrive sin erfaring mer utførlig. Vi øver oss deretter i samarbeid om økt livsforståelse. På livets vei ser vi ofte ut til å forhastet bedømme i stedet for å fordypet beskrive hva vi opplever. I dialogen samarbeider vi i stedet for å utarbeide en grundig beskrivelse av den selvopplevde motstandskraften ved for eksempel å spørre hva fortelleren oppfatter, føler, tenker, gjør og vil. På denne måten gjør vi episoden til en minneverdig historie for oss alle.

Når vi da har etablert en felles fortelling om motstandskraft, søker vi etter øyeblikk i fortellingen der vi mener at motstandskraften kommer til uttrykk. Vi prøver å finne nøkkelord eller nøkkelfraser for betydningen av motstandskraft i disse øyeblikkene. Vi samarbeider om våre enkelte meninger til felles meninger. Med denne videre forståelsen kan vi spørre oss hvordan motstandskraft bidrar til å leve godt.

Vi avrunder dialogen ved å vende tilbake til stillheten der vi oppsummerer den videre livsforståelse som samtalefellesskapet har gitt oss. Vi lar enhver dele hvordan de mener de kan fortsette å praktisere motstandskraft. Vi takker hverandre for samtalefellesskapet og går ut igjen på livets vei.

Dialogleder er Sebastian Rehnman, filosofiprofessor (UiS), filosofisk praktiker (NSFP & SSFP) og ekistensiell veileder (SEPT). Deltakerantallet er begrenset til 5-10 st. Prisen er 150 kr. Videolenke e-postes påmeldte dagen før.

Dela detta

bottom of page