top of page

tors 09 maj

|

Langgata 2

Hva er mot? (1)

På livets vei møter vi stadig utfordringer. Det handler ikke om hvorvidt vi vil møte utfordringer – for det vil vi alltid gjøre – men heller hvordan vi møter disse. Mot beskytter oss fra å rygge tilbake fra hva som er klokt. Men hvordan danner vi mot? Det må vi undersøke sammen i denne dialogen.

Registration is Closed
See other events

Tid & plats

09 maj 2019 18:00 – 22:00

Langgata 2, Langgata 2, 4013 Stavanger, Norway

Om gruppaktiviteten

For å leve vel trenger alle levende ting evnen til å støtes fra og overvinne en del trusler og farer. Ettersom den evnen driver det levende kalles den også «drift». Hos oss mennesker kan denne evnen tas opp i en forståelse som kan uttrykkes språklig og derved får vi frihet til å være modige eller feige. Hvis vi bruker friheten vår til å utføre samme slags handling kan vi erverve en holdning. En god holdning kalles også ”dygd” og handlingsberedskapen at djervt og tappert møte hver utfordring, trussel og fare på livets vei er motets dygd. For når vi står overfor trusler føler vi frykt eller fryktløshet, men våre følelser bøyer oss ofte snarere til feighet enn til overilelse. Mot beskytter oss da fra å rygge tilbake fra hva som er fornuftig ved rett grad av frykt og stridslyst, så at vi unngår engstelighet og fryktløshet. Mot driver oss til ikke for mye eller for lite av aggresjon og aversjon, uten at raskt, jevnt og fornøyd kjempe vel midt i vanskeligheter, farer og trusler. De er vi tøffe til å anstrenge oss både overfor det behaglige som er vanskelig å oppnå og overfor det ubehagelige som er vanskelig å unngå. En sånn livsferdighet må vi bare støtte hverandre i å dyrke.

Vi begynner dialogen ved at enhver deler en hverdagslig erfaring av mot og deretter undrer og undersøker vi sammen en av disse erfaringene. Vi samarbeider for å fordype vår forståelse av mot og prøver derigjennom å danne vår karekter for livets vei. Dialogleder er filosofiprofessor og filosofisk praktiker Sebastian Rehnman. Avgiften er 150 kr. Deltagerantallet er begrenset til 10 stk.

Dela detta

bottom of page