top of page

tors 09 sep.

|

Sokratisk gruppedialog på Zoom

Hva er innsikt?

Vi ønsker leve med innsikt. Det er ikke å se inn i seg selv sånn som vi kan se inn i munnen, uten å ytre en grundig forståelse av seg selv i livsførselen. Men hva er dette kjennskapet til livet? I dette utforskende samtalefellesskapet undrer vi oss over den uttrykksfulle innsikten.

Registrering är stängd
Se andra evenemang

Tid & plats

09 sep. 2021 18:00 – 20:00

Sokratisk gruppedialog på Zoom

Om gruppaktiviteten

Vi trenger innsikt for å leve godt, men det er vanskelig å ha innsikt når vi ikke er helt klar over hva det er. Derfor starter vi dialogen med å bli stille og la alle i et par tause minutter prøve å særskilt huske en særskilt erfaring med innsikt . For vi er samlet til å praktisere filosofi, og det betyr å søke sin livsforståelse i sine hverdagsopplevelser på hverdagsspråket.

Vi fortsetter dialogen med en runde hvor enhver som ønsker kan dele sin erfaring av selvopplevd innsikt i et par setninger. For å bli klok, ja, vis trenger vi livserfaring og ved å lytte til hverandres erfaringer utvider vi vår forståelse. Gjennom de delte opplevelsene av innsikt har vi etablert et undrende og utforskende fellesskap for liv og livsførsel.

Men for å søke livsvisdom trenger vi fordypning i vår forståelse. Vi velger derfor en av de delte opplevelsene av innsikt og lar fortelleren beskrive sin erfaring mer utførlig. Vi øver oss deretter i samarbeid om økt livsforståelse. På livets vei ser vi ofte ut til å forhastet bedømme i stedet for å fordypet beskrive hva vi opplever. I dialogen samarbeider vi i stedet for å utarbeide en grundig beskrivelse av den selvopplevde innsikten ved for eksempel å spørre hva fortelleren oppfatter, føler, tenker, gjør og vil. På denne måten gjør vi episoden til en minneverdig historie for oss alle.

Når vi da har etablert en felles fortelling om innsikt, søker vi etter øyeblikk i fortellingen der vi mener at det å ha innsikt kommer til uttrykk. Vi prøver å finne nøkkelord eller nøkkelfraser for betydningen av innsikt i disse øyeblikkene. Vi samarbeider om våre enkelte meninger til felles meninger. Med denne videre forståelsen kan vi spørre oss hvordan innsikt bidrar til å leve godt.

Vi avrunder dialogen ved å vende tilbake til stillheten der vi oppsummerer den videre livsforståelse som samtalefellesskapet har gitt oss. Vi lar enhver dele hvordan de mener de kan etterfølge innsikt på livets vei. Vi takker hverandre for samtalefellesskapet og går ut igjen i livet.

Dialogleder er Sebastian Rehnman, filosofiprofessor (UiS), filosofisk praktiker (NSFP & SSFP) og ekistensiell veileder (SEPT). Deltakerantallet er begrenset til 5-10 st. Prisen er 150 kr. Videolenke e-postes påmeldte dagen før.

Dela detta

bottom of page