top of page

mån 02 sep.

|

Hiimsmoenkollektivet Stavanger

Hva er ettertenksomhet?

Å handle, ja, leve ettertenksomt er noe de fleste av oss ofte synes ønske men savne. Hvordan leve ettertenksomt? I dette undrende og undersøkende felleskapet søker vi fordype vår forståelse av dette.

Registration is Closed
See other events

Tid & plats

02 sep. 2019 18:00 – 20:00

Hiimsmoenkollektivet Stavanger, Langgata 2, Stavanger, 4013 Norway

Om gruppaktiviteten

Å handle vel, ja, å leve vel er ikke så lett. Vi ser ut til å forstå at det henger sammen med å tenke på og vurdere forholdene i handling og holdning. På den måten synes ”ettertenksomhet” generelt brukes. Tar da ettertenksomheten mer sikte på handlingenes betingelser enn hensikten? Eller inkluderer ettertenksomhet både hva og hvordan det er å leve vel; både mål og midler i omstendighetene våre? Videre, kanskje vi her bruker "etter" ikke i betydningen "senere" og motsatt "før", men "i samsvar med" og ”rettet mot”. Handler og forholder seg den ettertenksomme da i samsvar med, ja, i etterfølgelse av tankene sine og i retning av målet sitt? Da ville den ettertenksomme rette seg etter sine gode grunner for sitt gode mål i omstendighetene. Ettertenksomheten ville da være noe som foreligger i vår nåværende eller pågående atferd. Det ville være noe annet enn etterklokskap. Når vi er etterpåkloke ser vi ut til å utøve en forståelse vi ikke hadde men burde hatt når vi utførte handlingen - det skulle egentlig ikke være klokhet i det hele tatt. Vi ville imidlertid være ettertenksomme i eller ved selve utførelsen av en nåværende eller fremtidig handling ved å oppmerksomme hva som skjer. Kanskje ettertenksomhet da er den etiske lokalkunnskapen som tradisjonelt inngår i klokhetens dyd. Dette må vi nok tenke litt mer om.

I denne gruppedialogen øver vi ettertenksomhet utifra enhvers selvopplevde ettertenksomhet og tenker sammen etter hva vårt hverdagsspråk forteller oss om ettertenksomheten til og for det gode livet. Ved å øve på at vi hver for oss prøver å gjenkjenne og i fellesskap utdyper vår ettertenksomhet, søker vi å danne oss selve med den helhetsforståelse av livet som vi strever etter. På denne måten støtter gruppedialogen oss i vår famlende forståelse av ettertenksomhet og av å leve vel.

Dialogleder er filosofiprofessor og filosofisk praktiker Sebastian Rehnman. Avgiften er  150 kr. Antall deltagere er begrenset til 10 stk.

Dela detta

bottom of page