top of page

tors 16 nov.

|

Sokratisk gruppedialog på Zoom

Hva er det å være virkelighetsnær?

På livets vei ønsker vi ikke å være fjern men nær det som er virkelig: oss selve, andre og annet. Men om hva, av hvilke grunner, hvor mye, på hvilke måter, hvor, når og med hvilke skal vi være virkelighetsnær? Det lurer vi på i dette undersøkende samtalefelleskapet.

Registrering är stängd
Se andra evenemang

Tid & plats

16 nov. 2023 18:30 – 20:30

Sokratisk gruppedialog på Zoom

Om gruppaktiviteten

Vi ønsker å være nær virkeligheten men det er vanskelig ikke minst når vi ikke er helt klar over hva det er. Derfor starter vi dialogen med å bli stille og la alle i et par tause minutter prøve å særskilt huske en særskilt selvopplevd erfaring av å være virkelighetsnær. For vi er samlet til å praktisere filosofi, og det betyr å søke sin livsforståelse i sine hverdagsopplevelser på hverdagsspråket.

Vi fortsetter dialogen med en runde hvor enhver som ønsker kan dele selvopplevd virkelighetsnærhet. For å bli klok, ja, vis trenger vi livserfaring og ved å lytte til hverandres erfaringer utvider vi vår forståelse. Gjennom de delte opplevelsene av å være virkelighetsnær har vi etablert et undrende og utforskende fellesskap for liv og livsførsel.

Men for å søke livsvisdom trenger vi fordypning i vår forståelse. Vi velger derfor en av de delte opplevelsene av å være nær hva som er virkelig og lar fortelleren beskrive sin erfaring mer utførlig. Vi øver oss deretter i samarbeid om økt livsforståelse. På livets vei ser vi ofte ut til å forhastet bedømme i stedet for å fordypet beskrive hva vi opplever. I dialogen samarbeider vi i stedet for å utarbeide en grundig beskrivelse av den selvopplevde nærheten til virkeligheten ved for eksempel å spørre hva fortelleren føler, oppfatter, tenker, husker, fantiserer, gjør og ønsker. På denne måten gjør vi episoden til en minneverdig historie for oss alle.

Når vi da har etablert en felles fortelling om å være virkelighetsnær, søker vi etter øyeblikk i fortellingen der vi mener at nærheten til virkeligheten kommer til uttrykk. Vi prøver å finne nøkkelord eller nøkkelfraser for betydningen av å være virkelighetsnær i disse øyeblikkene. Vi samarbeider om våre enkelte meninger til felles meninger. Med denne videre forståelsen kan vi spørre oss hvordan virkelighetsnærhet bidrar til å leve godt.

Vi avrunder dialogen ved å vende tilbake til stillheten der vi oppsummerer den videre livsforståelse som samtalefellesskapet har gitt oss. Vi lar enhver dele hvordan de mener de kan fortsette å øve seg i å være nære virkeligheten. Vi takker hverandre for samtalefellesskapet og går ut igjen på livets vei.

Dialogleder er Sebastian Rehnman, filosofiprofessor (UiS), filosofisk praktiker (NSFP & SSFP) og ekistensiell veileder (SEPT). Deltakerantallet er begrenset til 5-10 st. Videolenke e-postes påmeldte dagen før. Dialogen er gratis som en markering av UNESCOs Filosofidag og sponsres av Norsk selskap for filosofisk praksis (NSFP) og Human-etisk forbund (HEF). 

Dela detta

bottom of page