top of page

tors 21 apr.

|

Sokratisk gruppedialog på Zoom

Hva er det å være barmhjertig?

Å føle med og hjelpe den som ikke har krav på det er viktig for oss. Men om hva, av hvilke grunner, hvor mye, på hvilke måter, hvor, når og med hvilke skal vi være barmhjertige? Det lurer vi på i dette undersøkende samtalefelleskapet.

Registrering är stängd
Se andra evenemang

Tid & plats

21 apr. 2022 18:00 – 20:00

Sokratisk gruppedialog på Zoom

Om gruppaktiviteten

Å være barmhjertig virker viktig for å leve godt, men det er vanskelig ikke minst når vi ikke helt forstår hva, hvorfor, hvor, når og hvordan vi viser barmhjertighet. Derfor starter vi dialogen med å bli stille og la alle i et par tause minutter prøve å særskilt huske en særskilt erfaring av å være barmhjertig. For vi er samlet til å praktisere filosofi, og det betyr å søke sin livsforståelse i sine hverdagsopplevelser på hverdagsspråket.

Vi fortsetter dialogen med en runde hvor enhver som ønsker kan dele sin erfaring av å være barmhjertig i et par setninger. For å bli kloke, ja, vise trenger vi livserfaring og ved å lytte til hverandres erfaringer utvider vi vår forståelse. Gjennom de delte opplevelsene av å bry seg har vi etablert et undrende og utforskende fellesskap for liv og livsførsel.

Men for å søke livsvisdom trenger vi fordypning i vår forståelse. Vi velger derfor en av de delte opplevelsene av å være barmhjertig og lar fortelleren beskrive sin erfaring mer utførlig. Vi øver oss deretter i samarbeid om økt livsforståelse. På livets vei ser vi ofte ut til å forhastet bedømme i stedet for å fordypet beskrive hva vi opplever. I dialogen samarbeider vi i stedet for å utarbeide en grundig beskrivelse av hva det er å være barmhjertig ved for eksempel å spørre hva fortelleren føler, oppfatter, tenker, gjør og vil. På denne måten gjør vi episoden til en minneverdig historie for oss alle.

Når vi da har etablert en felles fortelling om å være barmhjertig søker vi etter øyeblikk i fortellingen der vi mener at dette kommer til uttrykk. Vi prøver å finne nøkkelord eller nøkkelfraser for betydningen av å være barmhjertig i disse øyeblikkene. Vi samarbeider om våre enkelte meninger til felles meninger. Med denne videre forståelsen kan vi spørre oss hvordan barmhjertighet bidrar til å leve godt.

Vi avrunder dialogen ved å vende tilbake til stillheten der vi oppsummerer den videre livsforståelse som samtalefellesskapet har gitt oss. Vi lar enhver dele hvordan de mener de kan etterfølge å være barmhjertig på livets vei. Vi takker hverandre for samtalefellesskapet og går ut igjen i livet.

Dialogleder er Sebastian Rehnman, filosofiprofessor (UiS), filosofisk praktiker (NSFP & SSFP) og ekistensiell veileder (SEPT). Deltakerantallet er begrenset til 5-10 st. Prisen er 150 kr. Videolenke e-postes påmeldte dagen før.

Dela detta

bottom of page